Słownik medyczny

Hiperglikemia

Hiperglikemia - zwiększone stężenie glukozy we krwi spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem insuliny.

Prawidłowe stężenie glukozy we krwi :

* glikemia na czczo: 3,4-5,5 mmol/l (60-99 mg/dl)
* glikemia przygodna: <11,1 mmol/l (<200 mg/dl) - powyżej tego poziomu u chorych z objawami rozpoznaje się już cukrzycę

Powiązane podstrony

Hiperglikemia - Hiperglikemia - zwiększone stężenie glukozy we krwi spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem insuliny. Prawidłowe stężenie glukozy we krwi : * glikemia na czczo: 3,4-5,5 mmol/l (60-99 mg/dl) * glikemia przygodna:


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...przewlekłą o różnorakim przebiegu klinicznym, w której przewlekła hiperglikemia i jej zaburzenia metaboliczne w konsekwencji doprowadzają do uszkodzenia, zaburzeń funkcji i...


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...funkcji poznawczych.   Przyczyną tych zaburzeń może być przewlekła hiperglikemia i wytwarzanie końcowych produktów glikacji, przyczyniających się do uszkodzenia...


Cukrzyca - ...się hiperglikemią, tj. podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Przewlekła hiperglikemią wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych...


Cukrzyca ciężarnych - ...płód powoduje wielowodzie, które może prowadzić do przedwczesnego porodu. Znaczna hiperglikemia u matki może doprowadzić do kwasicy u płodu, obumarcia wewnątrzmacicznego bądż wad...


Cukrzyca typu 2 - ...Ta postać cukrzycy niejednokrotnie umyka przez wiele lat rozpoznaniu, gdyż hiperglikemia nie jest na tyle wysoka, by wywołać klasyczne objawy cukrzycy. Tym niemniej u chorych w tym...


Stężenie glukozy we krwi - Stężenie glukozy we krwi - Podstawowym objawem cukrzycy jest podwyższenie stężenia glukozy we krwi. W zależności od zaawansowania choroby może ono występować jedynie po spożyciu węglowodanów lub niezależnie od niego....


Choroby towarzyszące cukrzycy - ...razem z nią inne choroby i powikłania. Cukrzyca i towarzysząca jej przewlekła hiperglikemia często też wywołują inne choroby (wtedy mówimy o powikłaniach cukrzycowych)...


Czynniki pośredniczące we wpływie depresji na wystąpienie i przebieg cukrzycy - ...gospodarki węglowodanowej (początkowo hipoglikemia, a przy dłuższym stosowaniu hiperglikemia), wzrost masy ciała związany ze wzrostem apetytu, zaburzenia rytmu serca, hipotonia...


Cukrzyca - ...glukozy jest obniżona, co powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi...


powrót