Słownik medyczny

Izotopy

atomy tego samego pierwiastka różniące się masą atomową

powrót