Słownik medyczny

Korelacja

wzajemne powiązanie, współzależność jakichś zjawisk lub obiektów

Powiązane podstrony

Korelacja -


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...wzrost ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych w stosunku do osób bez cukrzycy. Ta korelacja występuje w zakresie wielu domen poznawczych m.in. uwagi, koncentracji, rozumowania...


HBV -


Wirus zapalenia wątroby typu B -


powrót