Słownik medyczny

Korelacja

wzajemne powiązanie, współzależność jakichś zjawisk lub obiektów

Powiązane podstrony

Korelacja - wzajemne powiązanie, współzależność jakichś zjawisk lub obiektów


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...wzrost ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych w stosunku do osób bez cukrzycy. Ta korelacja występuje w zakresie wielu domen poznawczych m.in. uwagi, koncentracji, rozumowania...


HBV - Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) - otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby, zwanego kiedyś żółtaczką wszczepienną....


Wirus zapalenia wątroby typu B - Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) - otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby, zwanego kiedyś żółtaczką wszczepienną....


powrót