Słownik medyczny

Korelacja

wzajemne powiązanie, współzależność jakichś zjawisk lub obiektów

powrót