Słownik medyczny

Mocznik

Mocznik, karbamid (ang. urea) - CO(NH2)2 - organiczny związek chemiczny diamid kwasu węglowego.

Tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu o temperaturze topnienia 133°C.

Związek ten został po raz pierwszy sztucznie otrzymany przez Friedricha Wöhlera w 1828 r. Mocznik był pierwszym związkiem organicznym otrzymanym z całkowicie nieorganicznych substratów w wyniku ogrzewania cyjanianu amonu:

NH4NCO H2N-CO-NH2

czym dowiedziono niesłuszność teorii "siły życiowej", rzekomo niezbędnej do syntezy związków produkowanych przez żywe organizmy.

W przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem:

CO2 + 2NH3 CO(NH2)2 + H2O

Jest to końcowy produkt przemiany białek i innych związków azotowych w organizmie. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach z potem.

Powiązane podstrony

Mocznik - Mocznik, karbamid (ang. urea) - CO(NH2)2 - organiczny związek chemiczny diamid kwasu węglowego. Tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu o temperaturze topnienia 133°C. Związek ten został po raz pierwszy sztucznie otrzymany...


Mocznik - Chemia kliniczna
...laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Mocznik - dobowe wydalanie - Chemia kliniczna - mocz
...mocznik - dobowe wydalanie Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Mocznik w moczu - Chemia kliniczna - mocz
...mocznik w moczu Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Wątroba - ...a także niektóre leki) - głównie barbiturany * toksyczny amoniak przekształca w mocznik (cykl ornitynowy) Poza tym: * przekształca puryny w kwas moczowy * węglowodany...


Kamica nerkowa - ...zakażeń układu moczowego bakteriami wytwarzającymi ureazę (czyli rozkładającymi mocznik) takimi jak Proteus, Pseudomonas, Serratia. Przebieg choroby: Symptomatologia choroby jest bardzo...


Krew - ...odżywcze (cukry, tłuszcze) i witaminy o produkty przemiany materii (np. Mocznik, kwas moczowy), transportowane z komórek do układu wydalniczego....


Żółć - ...Zawiera barwniki żółciowe, kwasy żółciowe i ich sole, cholesterol, lecytynę, mocznik, sole mineralne, sole kwasów tłuszczowych. Żółć jest niezbędna w procesie emulgowania...


Profil hiperprolaktynemii - Profile
...FSH, LH, TSH, PRL, albumina, ALAT, bilirubina całkowita, mocznik, GGTP, TIBC Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w...


Profil przed zabiegiem - Profile
...Morfologia, sód, potas, mocznik, kreatynina, glukoza, PT, APTT, HbsAg, anty- HCV Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w...


Profil kardiologiczny - Profile
...ogólne moczu, glukoza, cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, potas, ALT, AST Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach...


Profil metaboliczny - rozszerzony - Profile
...Glukoza, cholesterol, trójglicerydy, kwas moczowy, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albumina, bilirubina całkowita, sód, potas, magnez, wapń,, ALT, AST, LDH. Badania...


Profil nerkowy - Profile
...Sód, potas, mocznik, kreatynina, badanie ogólne moczu, wapń całkowity. Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w...


Tomografia komputerowa
...jest posiadanie aktualnych wyników badań krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny i mocznika dla oceny pracy nerek. pacjenci ze schorzeniami tarczycy mający mieć badanie z dożylnym podaniem...


Zapalenie cewki moczowej - objawy i leczenie - Stan zapalny cewki moczowej to przykra dolegliwość dolnego odcinka dróg moczowych, występująca tak u kobiet, jak u mężczyzn, wywoływana poprzez rozmaite czynniki etiologiczne, przeważnie przenoszone drogą płciową. Wyróżnia się zapalenie...


Padaczka Jacksona (Napad Jacksona) - Padaczka typu Jacksona jest definiowana jako napad padaczkowy częściowy ruchowy prosty. Charakteryzuje się rytmicznym drganiem poszczególnych części ciała usytuowanych po przeciwnej stronie ciała w stosunku do umiejscowienia ogniska padaczkowego, ponieważ...


powrót