Słownik medyczny

MRI

Obrazowanie rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka. Ma ogromne zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z technik tomografii, która służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości, bądź nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Metoda ta jest również z powodzeniem wykorzystywana w badaniach naukowych wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania danych anatomicznych żyjącego człowieka.

Obrazowanie rezonansem magnetycznym opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego, który był wcześniej i jest nadal z powodzeniem stosowany w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoriach fizycznych i chemicznych. W istocie obrazowanie rezonansem magnetycznym jest tomografią z zastosowaniem spektroskopii rezonansu magnetycznego dla jąder atomów wodoru zawartych w cząsteczkach wody. Woda znajduje się we wszystkich miękkich tkankach ludzkich, jednak w różnych proporcjach w stosunku do innych związków chemicznych. Powoduje to dające się zarejestrować zmiany sygnału emisji rezonansowej pochodzących z atomów wodoru obecnych w cząsteczkach wody, zwartych w tych tkankach.

Obrazowanie MRI największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu. Umożliwia nie tylko ogólny ogląd struktury mózgu, lecz także pozwala na dokonanie w miarę precyzyjnego pomiaru objętości mózgu, rozmiarów poszczególnych płatów i innych struktur itd. (wolumetria), co wcześniej było możliwe tylko w pośmiertnym badaniu mózgu.

Powiązane podstrony

MRI - ...rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego...


Rezonans magnetyczny - ...magnetyczny - Obrazowanie rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną...


lekarz Bartłomiej Kwiatkowski - Radiolog, USG ogólne, USG doppler,
...USG Rentgenografia - RTG Tomografia komputerowa - CT Rezonans Magnetyczny - MRI Wykonywane badania: USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych USG doppler tętnic nerkowych USG doppler...


Choroby trzustki - ...(BAC), laparoskopia z biopsją i ultrasonografia laparoskopowa, rezonans magnetyczny (MRI). Wskazane jest również  oznaczenie markerów nowotworowych, ułatwiające określenie...


Rezonans magnetyczny
...magnetyczny (MRI) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania ludzkiego ciała. Umożliwia przedstawienie szczegółowych przekrojów narządów wewnętrznych...


Chirurgia naczyniowa -

...(USG) - wykorzystanie ultradźwięków rezonans magnetyczny (MRI) - wykorzystanie pola magnetycznego oraz fal radiowych   Lekarze przyjmujący w gabinetach ...


powrót