Słownik medyczny

Omdlenie

Omdlenie (łac syncope), nagła, krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem mózgu. Zwykle na tle zaburzeń krążenia mózgowego. Może się zdarzać też u ludzi zdrowych.

Omdlenie należy odróżnić od nagłego zatrzymania krążenia i oddychania, udaru mózgu, czy krwawienia wewnętrznego. W tych przypadkach należy bezzwłocznie wdrożyć właściwe leczenie.

Przyczyny:
* pochodzenia sercowego
* spowodowane zaburzeniami naczynioruchowymi
* pochodzenia mózgowego
* z niedotlenienia

powrót