Słownik medyczny

Ospa wietrzna

Ospa wietrzna (łac. varicella) jest najczęstszą chorobą zakaźną wieku dziecięcego, charakteryzującą się znaczną zaraźliwością. Ospa wietrzna spowodowana jest herpeswirusem Herpes virus varicellae, wywołującym ogólne zakażenie organizmu, a jej przechorowanie daje trwałą odporność. Jednak gdy dojdzie do obniżenia odporności organizmu może się ona ujawnić w postaci półpaśca (wirus w zwojach nerwowych pozostaje w formie uśpionej do końca życia). Źródłem zakażenia dla człowieka jest inny człowiek. Okres wylęgania choroby wynosi 10 - 21 dni, średnio 14 dni, a okres zaraźliwości zaczyna się około 2-3 dni przed wystąpieniem wysypki i trwa do przyschnięcia wszystkich wykwitów. Zakażenie ospą następuje drogą kropelkową - na skutek wdychania wydychanej przez chorego wydzieliny dróg oddechowych w okresie zaraźliwości - oraz w wyniku bezpośredniego kontaktu z wykwitem u chorego. Na półpaśca zachorować mogą tylko ludzie, którzy już przechorowali ospę wietrzną. Zarażenie się zdrowej osoby półpaścem jest teoretycznie możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Z większym prawdopodobieństwem u osoby zdrowej rozwinie się ospa, a później ewentualnie półpasiec.

Powiązane podstrony

Ospa wietrzna IgG - Testy
...Ospa wietrzna IgG Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Ospa wietrzna IgM - Testy
...Ospa wietrzna IgM Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Ospa wietrzna - Ospa wietrzna (łac. varicella) jest najczęstszą chorobą zakaźną wieku dziecięcego, charakteryzującą się znaczną zaraźliwością. Ospa wietrzna spowodowana jest herpeswirusem Herpes virus varicellae, wywołującym ogólne zakażenie organizmu, a jej przechorowanie daje...


Morfologia krwi – jak odczytać wyniki? - ...wysiłek fizyczny); spadek – leukopenią (WZW, grypa, HIV, odra, różyczka, ospa wietrzna, ciężkie zakażenia bakteryjne...


Dermatolog

...wirusowe, opryszczka, półpasiec, mięczak zakaźny, brodawki, choroby zakaźne, ospa wietrzna, odra, półpasiec, różyczka, płonica, róża, Ponadto często spotykane...


Półpasiec -


Szczepionka - ...swoiste - zapobiegające konkretnym jednostkom chorobowym (bruceloza, wścieklizna, ospa) * szczepionki nieswoiste - zwiększające poziom ogólnej odporności (np. preparat Panodina lub...


Mięta pieprzowa -


Obturacyjny bezdech senny (OBS) - ...wytwarza dodatnie ciśnienie powietrza ( działa jak sprężarka-„proteza powietrzna”) i podaje je do dróg oddechowych przez specjalną maskę zakładaną na nos lub nos i...


Tężec - ...rozwoju laseczek tężca. Namnażając się w miejscu zakażenia produkuje toksyny: tetanospazminę, tetanolizynę i fibrynolizynę. Tetanospazmina jest neurotoksyną atakującą komórki...


Tężyczka - ...TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne widzenie. Tężyczka może być spowodowana...


Anafilaksja - ...ogólna: objawy wstrząsu anafilaktycznego – ciężka hipotonia, obrzęk krtani, bronchospazm (skurcz oskrzeli) prowadzący do asfikcji, zaburzenia świadomości, ostra dyspepsja; * Stadium 4...


Obturacyjny bezdech senny - co to jest? Diagnoza i leczenie -


Koklusz, krztusiec -


Wścieklizna -


powrót