Słownik medyczny

Pearla wskaźnik

Wskaźnik Pearla - Wskaźnik określający skuteczność metody antykoncepcyjnej. Jest to stosunek liczby niezamierzonych poczęć u kobiet stosujących dany środek antykoncepcyjny do liczby cykli.

Badanych jest 100 kobiet, co daje ok.1200 cykli. Bez stosowania antykoncepcji, wskaźnik Pearla wynosi 85. Tak więc im mniejszy wskaźnik tym metoda skuteczniejsza. Wskaźnik określający skuteczność metody antykoncepcyjnej.

Jest to stosunek liczby niezamierzonych poczęć u kobiet stosujących dany środek antykoncepcyjny do liczby cykli.

Badanych jest 100 kobiet, co daje ok.1200 cykli

Bez stosowania antykoncepcji, wskaźnik Pearla wynosi 85. Tak więc im mniejszy wskaźnik tym metoda skuteczniejsza.

Powiązane podstrony

Pearla wskaźnik - ...Pearla - Wskaźnik określający skuteczność metody antykoncepcyjnej. Jest to stosunek liczby niezamierzonych poczęć u kobiet stosujących dany środek antykoncepcyjny do liczby cykli...


PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) - Koagulologia
...PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Wskaźnik standaryzowany wg wieku - ...wskaźnik obliczony przy założeniu standardowego rozkładu wieku tej populacji...


Wskaźnik wymiany komórek - wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe


BMI (wskaźnik) - ...(inaczej wskaźnik Queteleta II) (skrót od ang. Body Mass Index, po polsku wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat...


GOT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


GPT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


AspAT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...na cukrzycę w Stanach Zjednoczonych ma 65 lub więcej lat i prognozuję się, że wskaźnik ten wzrośnie do 53% w 2025 roku oraz do 58% w 2050...


Aminotransferaza asparaginianowa - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Test ROMA
...oceny ryzyka) - wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia raka jajnika, u chorych z guzem przydatków - wiarygodna kwalifikacja chorych do grup...


Kolposkopia
...Zachodniej, niestety inaczej jest w Polsce. Co roku zapada na niego ok. 4000 Polek, a wskaźnik umieralności przekracza 50%. Ryzykiem obarczone są także młode kobiety. Choroba rozwija się w...


ALAT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Aminotransferaza alaninowa - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Wybiórcze inhibitory COX-2 - wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe.


Hemoglobina glikowana a leczenie cukrzycy - ...HbA1c jest istotnym wskaźnikiem długoterminowego stężenia glukozy we krwi. Podstawą tego wskaźnika jest proces glikacji, czyli trwałego łączenia się glukozy z wolnymi grupami...


Anemia - ...Niedokrwistość, stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


Menarche - ...zależy od czynników genetycznych i czynników środowiskowych. Jest czułym wskaźnikiem sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której przebiega rozwój osobniczy danej jednostki. Złe...


Niedokrwistość - ...Niedokrwistość , stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


powrót