Słownik medyczny

Pulmonologia

Pulmonologia, pneumonologia jest działem medycyny zajmującym się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Lekarz specjalista z tego zakresu to pulmonolog.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:
* Astma oskrzelowa
* Gruźlica
* Mukowiscydoza
* Odma opłucnowa
* Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
* Pylica płuc
* Rozstrzenie oskrzeli
* Rak płuca
* Sarkoidoza
* Śródmiąższowe choroby płuc
* Zapalenie oskrzeli
* Zapalenie płuc

powrót