Słownik medyczny

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie, które oddziałując z materią, zmienia ładunek atomów, powodując tzw. jonizację

Powiązane podstrony

Promieniowanie jonizujące - promieniowanie, które oddziałując z materią, zmienia ładunek atomów, powodując tzw. jonizację


Utlenowanie - ...uważa się, że im tkanka jest bardziej utlenowana, tym bardziej jest wrażliwa na promieniowanie...


Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) - ...w której zamiast zewnętrznego źródła promieniowania jonizującego rejestruje się promieniowanie powstające podczas rozpadu cząstek zwanych...


Objawy nowotworów tarczycy - ...jodu (w przypadku raka brodawkowatego), czynniki genetyczne, działanie promieniowania jonizującego, a także niektóre rzadkie choroby dziedziczne oraz nadmierna stymulacja tarczycy przez...


mSv (mili Siwert, 10-3 Siwert) - ...jednostka dawki równoważnej promieniowania jonizującego w układzie SI ...


Bielactwo nabyte - przyczyny, leczenie - ...powierzchnię ciała. Bielacze nie mają charakteru zapalnego, jednak po emisji na promieniowanie UV pojawia się rumień w ich obrębie. Gdy odbarwienie pojawia się na owłosionej...


RTG
...RTG (rentgen) układu kostno-szkieletowego to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce...


Tło radiacyjne - ...oddziałującego na populację ludzką, w skład którego wchodzi zarówno promieniowanie ziemskie, jak i...


Tomografia komputerowa
...komputerowa, CT, TK - jest badaniem jest badaniem radiologicznym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Obrazy uzyskiwane podczas tomografii komputerowej pozwalają na analizę...


Badania profilaktyczne po 40-tym roku życia -


Radiologia -


mGy (miligrej, 10-3 grej) -


Radioterapeuta -


Teratogenność - ...teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa). Działanie teratogenne to działanie toksyczne...


Laseroterapia
...po urazach narządu ruchu, takich jak skręcenia, zwichnięcia oraz złamania. Promieniowanie laserowe przenika w głąb tkanek i wywołuje reakcję łańcuchową, dlatego należy dobrać...


Suche oczy i brak łez - jak leczyć- - ...nabytych na szczególną uwagę zasługują cukrzyca, sarkoidoza, urazy, napromieniowanie, infekcje wirusowe, naciek gruczołów łzowych przez białaczki i chłoniaki, jaglica...


Słoniowacizna -


powrót