Słownik medyczny

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie, które oddziałując z materią, zmienia ładunek atomów, powodując tzw. jonizację

powrót