Słownik medyczny

Pegylowany interferon-2

forma interferonu α o przedłużonym działaniu (rekombinowany interferon-2α sprzężony z poliglikolem etylenowym o przedłużonym działaniu)

powrót