Słownik medyczny

Uczulenie

Uczulenie - Nadwrażliwość organizmu w stosunku do czynników działających od zewnątrz lub wewnątrz ustroju. Zmieniona odczynowość ustroju w stosunku do różnych czynników (bodźców) zwanych alergenami. Uczulenie następuje po jednorazowym lub wielokrotnym działaniu alergenu. Stan zwiększonej wrażliwości (nadwrażliwość) organizmu powstający u niektórych osobników w czasie kontaktu z antygenowo działającymi alergenami.

Normalnie najgroźniejsze dla organizmu jest pierwsze zetknięcie się z obcymi antygenami - substancjami białkowymi zdolnymi powodować powstawanie przeciwciał w organizmie (np. bakteriami chorobotwórczymi i ich toksynami), zanim powstaną odpowiednie przeciwciała - białka z grupy globulin (immunoglobuliny - ciała, globuliny odpornościowe pełniące rolę przeciwciał) wytwarzane w organizmie w odpowiedzi na zetknięcie się z antygenem. Przeciwciała mają zdolność łączenia się z antygenami, niszczą je przez rozpuszczenie, zlepianie lub wytrącanie.

Produkowane są przez specjalne komórki immunologicznie kompetentne, czyli zdolne do wytwarzania przeciwciał. W stanie alergii pierwsze zetknięcie się z alergenem uczula organizm i wywołuje w nim stan nadwrażliwości ujawniający się dopiero przy następnym zetknięciu z alergenem

powrót