Słownik medyczny

Wskaźnik wymiany komórek

wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe

Powiązane podstrony

Wskaźnik wymiany komórek - wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe


PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) - Koagulologia
...PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Pearla wskaźnik - Wskaźnik Pearla - Wskaźnik określający skuteczność metody antykoncepcyjnej. Jest to stosunek liczby niezamierzonych poczęć u kobiet stosujących dany środek antykoncepcyjny do liczby cykli. Badanych jest 100 kobiet, co daje ok.1200...


Autoagresja komórek - ...komórek - zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi układu immunologicznego skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu (tzw. reakcja...


GCC badanie komórek zwojowych oboje oczu
GCC badanie komórek zwojowych oboje oczu Lekarz wykonujący lek.med. Nowik Kamil dr n.med. Werenowska Małgorzata


Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych
Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych przydatne jest w: diagnostyce przewlekłych stanów zapalnych stercza i dróg nasiennych, diagnostyce niekonwencjonalnych czynników zapaleń układu płciowego, diagnostyce stanów zapalnych narządów płciowych u partnerów seksualnych,...


Wskaźnik standaryzowany wg wieku - ...wskaźnik obliczony przy założeniu standardowego rozkładu wieku tej populacji...


Wybiórcze inhibitory COX-2 - wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe.


Wymiana sączków
Wymiana sączków


BMI (wskaźnik) - ...(inaczej wskaźnik Queteleta II) (skrót od ang. Body Mass Index, po polsku wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat...


Układ limfatyczny - ...Dzięki temu limfa dostaje się do układu krwionośnego i dochodzi do ciągłej wymiany substancji między nią a krwią. Do układu limfatycznego zalicza się też węzły chłonne, np. w...


Narządy limfoidalne - ...limfocyty T i limfocyty B. Zaliczamy do nich szpik kostny (bone marrow) - źródło komórek multipotencjalnych róźnicujących sie na komórki linii mieloidalnej i linii limfoidalnej, w...


Napad padaczkowy - ...padaczkowy - skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych grupy komórek nerwowych, które aktywują określone układy strukturalno-czynnościowe mózgu, czego objawem jest zaburzenie ich...


Neuron - ...(neurocyt + akson) - rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki...


Posocznica - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Pęcherzyca zwykła - ...wiotkich pęcherzy śródnaskórkowych wskutek akantolizy (utrata przylegania komórek nabłonka). Wraz z pęcherzycą liściastą i pęcherzycą paraneoplastyczną należy do grupy...


Padaczka - ...Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu...


Krew - ...* Pozostałe składniki o hormony o transportowane do komórek rozpuszczone gazy, substancje odżywcze (cukry, tłuszcze) i witaminy o produkty przemiany...


Marskość wątroby - ...miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu. Charakteryzuje się zastępowaniem komórek włóknami tkanki łącznej, które burzą jego prawidłową budowę, doprowadzając do...


Krwinka czerwona - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


Reumatoidalne zapalenie stawów - ...zapalny dotyczy błony maziowej stawów, w której powstają nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych. Błona ulega pogrubieniu i powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu...


Hormon - ...przekaźnik wytwarzany w jednej części organizmu, a wpływający na działanie komórek w innej jego...


Jajeczko - ...w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek w badaniu...


Komórka jajowa (jajeczko) - ...w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek w badaniu...


Tężec - ...Wiążąc się z obwodowym neuronem ruchowym, wnika do aksonu i stąd przenosi się do komórek nerwowych pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Tetanospazmina wędruje następnie przez synapsę do...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Wstrząs - ...na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów....


Rak wątrobowokomórkowy - ...nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek wątroby...


Immunosupresja - ...hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i aktywności komórek odpornościowych ...


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...na cukrzycę w Stanach Zjednoczonych ma 65 lub więcej lat i prognozuję się, że wskaźnik ten wzrośnie do 53% w 2025 roku oraz do 58% w 2050...


Trądzik młodzieńczy - ...Ich powstawanie wiąże się z nadmiernym wytwarzaniem łoju i wzmożonym rogowaceniem komórek przewodu wyprowadzającego gruczołów łojowych skóry. Nakładające się na siebie warstwy...


Grypa - ...wirusa osiadają na błonach śluzowych układu oddechowego, następnie wnikają do komórek i zaczynają proliferację czyli namnażanie. Proces ten skutkuje zniszczeniem komórek. Enzym...


SIRS - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Sok jelitowy - ...ustrojowy wydzielany przez gruczoły jelita cienkiego, zawierający enzymy pochodzące z komórek złuszczonej błony śluzowej. * amylaza jelitowa * lipaza jelitowa * enterokinaza ...


Szpik kostny - ...* szpik kostny żółty (łac. medulla ossium flava), składający się głównie z komórek tłuszczowych (stąd barwa), którego zawartość wraz z wiekiem każdego osobnika wzrasta. Ten...


Testosteron - ...się z receptorami dla hormonów sterydowych znajdujących się w cytoplazmie i jądrze komórek efektorowych. Po połączeniu dochodzi do zmian konformacji, które umożliwiają przyłączenie do...


Sepsa - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


HPV - ...badania cytologicznego, które pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zmienionych komórek. W przypadku obecności zmienionych komórek w preparacie mikroskopowym, wskazane może być...


Anafilaksja - ...uwalnianie mediatorów preformowanych i wytwarzanch m.in. histaminy i przeciwciał IgE z komórek tucznych i bazofili, co wzbudza odpowiedź narządów docelowych. Reakcja ta może dotyczyć niemal...


Aminotransferaza asparaginianowa - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


AspAT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


BCC - ...rodzaj nowotworu skóry wywodzącego się z komórek podstawnych (małych okrągłych komórek stanowiących warstwę podstawną...


Błona komórkowa - ...lipidowo-białkowa struktura występująca na powierzchni wszystkich żywych komórek i oddzielająca ich wnętrze od środowiska zewnętrznego. Dzięki półprzepuszczalności błony...


Aminotransferaza alaninowa - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


ALAT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Test ROMA
...oceny ryzyka) - wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia raka jajnika, u chorych z guzem przydatków - wiarygodna kwalifikacja chorych do grup...


Kolposkopia
...Zachodniej, niestety inaczej jest w Polsce. Co roku zapada na niego ok. 4000 Polek, a wskaźnik umieralności przekracza 50%. Ryzykiem obarczone są także młode kobiety. Choroba rozwija się w...


Założenie aparatu stałego
...łańcuszki, wyciągi). Niektóre elementy pacjent otrzymuje do samodzielnej wymiany w domu. Wizyty kontrolne odbywają się co 4-8 tygodni. Leczenie ortodontyczne cieszy się coraz...


GPT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Chemioterapia - ...monoklonalne. Chemioterapia zabija głównie komórki dzielące się, stąd oprócz komórek nowotworowych zabija również prawidłowe komórki macierzyste organizmu. Ponieważ komórki...


Stomatologia dziecięca - pedodoncja
...więc aby ząb mleczny pozostał w jamie ustnej zdrowy lub wyleczony do czasu naturalnej wymiany uzębienia. Leczymy zęby najnowocześniejszymi metodami. Stosujemy bezbolesną metodę leczenia...


Epilepsja - ...Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu...


Erytrocyt - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


GOT - ...się zarówno poziom AlAT jak i AspAT, do diagnostyki również weszło pojęcie wskaźnika de Ritisa, czyli stosunku AspAT do AlAT. W warunkach prawidłowych wskaźnik ten jest większy od...


Choroba Alzheimera - ...Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, powodując pogarszanie ogólnego funkcjonowania człowieka. Nie ma testów...


Czynniki otyłości - ...pobierania energii z pożywieniem, poziomem podstawowej przemiany materii, dojrzewaniem komórek tkanki tłuszczowej, aktywnością enzymów odpowiedzialnych za gospodarkę tłuszczową i...


Estradiol - ...tego hormonu powodują brunatne przebarwienie warg sromowych. * Pochwa - dojrzewanie komórek nabłonka pochwy, pobudzenie w nich podziałów komórkowych, zwiększenie złuszczania komórek...


Cukrzyca - ...Przyczyna cukrzycy nie jest dokładnie znana, choć znane są pewne fakty. Zniszczenie komórek beta w cukrzycy zależnej od insuliny (IDDM) jest wynikiem procesu zwanego autoimmunizacją. Układ...


Czerwone ciałko krwi - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


Cukrzyca typu 1 - ...dziecięcego) - jest spowodowana rzeczywistym brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek Beta wysp Langerhansa trzustki. Jedynie te komórki mogą wytwarzać insulinę. Choroba pojawia się...


Cukrzyca typu 2 - ...Po pewnym czasie jej wydzielanie spada wskutek zniszczenia nadmiernie obciążonych komórek - wysepek Langerhansa. Dokładne przyczyny rozwoju tych zaburzeń nie są jeszcze poznane. Leczenie...


Cytologia - ...z tarczy szyjki macicy i kanału szyjki macicy. W czasie badania poszukuje się komórek prawidłowych, komórek zapalnych, komórek dysplastycznych i komórek nowotworowych. Badanie...


dr hab. n. med. Sławomir Poletajew - Urolog,
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowego kobiet i mężczyzn oraz męskiego układu płciowego w pełnym zakresie. Wykonuje: Założenie i wymiana cewnika Iniekcja zleconego leku Uroflowmetria Plastyka krótkiego wędzidełka...


Bezdech - Bezdech (gr. ------, ang. apnea, łac. apnoe) - zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe (wentylacja płuc). Podczas bezdechu ustaje czynność mięśni oddechowych, a objętość płuc pozostaje niezmienna. Jednak wymiana gazowa,...


Nowotwór - ...Stan charakteryzując się niekontrolowanym wzrostem komórek. Nowotwory mogą rozprzestrzeniać się i dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych, droga krwionośną lub przez...


Osocze krwi - ...osocza, obronę organizmu, a w przypadku głodu są źródłem aminokwasów dla komórek. Osocze krwi daje się łatwo oddzielić od elementów upostaciowanych krwi poprzez...


Pęcherzyk - ...erzyk - pęcherzyk jajnikowy zawierający komórkę jajową i warstwy ota­czających ją komórek...


Wirusy - ...namnażają się (tak nazywa się kopiowanie wirusów) przez infekowanie żywych komórek. Wirusy wykorzystują do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał...


Hemoglobina glikowana a leczenie cukrzycy - ...HbA1c jest istotnym wskaźnikiem długoterminowego stężenia glukozy we krwi. Podstawą tego wskaźnika jest proces glikacji, czyli trwałego łączenia się glukozy z wolnymi grupami...


Niedokrwistość - ...Niedokrwistość , stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


Rak - ...Stan charakteryzując się niekontrolowanym wzrostem komórek. Nowotwory mogą rozprzestrzeniać się i dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych, droga krwionośną lub przez ciągłość na...


Anemia - ...Niedokrwistość, stan niedoboru hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość...


Nadwrażliwość - ...komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek...


Awitaminoza - ...związane z enzymami biorącymi udział w przemianach metabolicznych organizmu, naprawie komórek, rozmnażaniu. Witaminy dzielimy na rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Witaminy rozpuszczalne w...


Insulina - ...efektorowe (miocyty, adipocyty, hepatocyty) zwiększa transport glukozy do wnętrza komórek, co obniża poziom glukozy we krwi.Działanie insuliny podlega homeostatycznej kontroli licznych...


Choroby autoimmunologiczne - ...zgodności tkankowej (MHC). Efektem takiej dysfunkcji jest atakowanie własnych komórek, uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce. Przykłady chorób autoimmunologicznych : ...


Insulinooporność - ...* przyspieszony rozpad insuliny, * wadliwe receptory insulinowe w błonie komórek, na które działa insulina, lub zmniejszona ich gęstość. Przyczyny...


Menarche - ...zależy od czynników genetycznych i czynników środowiskowych. Jest czułym wskaźnikiem sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której przebiega rozwój osobniczy danej jednostki. Złe...


Świńska grypa wirus AH1N1 - objawy, profilaktyka, leczenie - Świńska grypa jest to bardzo groźna zakaźna choroba, którą  wywołują wirusy grypy typu A, atakujące świnie. Rozprzestrzenianie się wirusa wśród ludzi nastąpiło w wyniku licznych mutacji w materiale genetycznym wirusa....


dr n. med. Ryszard Hanecki - Urolog,
Doświadczony urolog z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną Wykształcenie Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej, tamże - Doktorat poświęcony powikłaniom po operacji przeszczepienia moczowodu do pęcherza Doświadczenie Długoletni adiunkt Kliniki Urologii Ogólnej,...


powrót

<