Tagi

Trauma scan

Tomografia trauma scan całego ciała z kontrastem (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia trauma scan całego ciała z kontrastem (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Tomografia trauma scan całego ciała (64 - rzędowy aparat SOMATOM Perspective)
...Tomografia trauma scan całego ciała  (64-rzędowy aparat SOMATOM Perspective)...


Neurotraumatolog - ...lekarz zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem urazów układu nerwowego będąca częścią neurochirurgii. Ponieważ w zakres zainteresowań neurotraumatologii wchodzą...


Neurotraumatologia - ...nauka o rozpoznawaniu i leczeniu urazów układu nerwowego będąca częścią neurochirurgii. Ponieważ w zakres zainteresowań neurotraumatologii wchodzą również urazy...


Zaparcia – przyczyny i leczenie - ...z gorączką - cukrzyca, - zaburzenia tarczycy (niedoczynność), - przebyta trauma psychiczna lub bardzo silny stres. Osoby zdrowe wypróżniają się przeważnie bezproblemowo...


lekarz Sławomir Kwapisz - Ortopeda,
...Medycznego ( 2011r.). Rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie „Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Doświadczenie: Asystent w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i...


lekarz Rafał Antonik - USG ortopedyczne, Ortopeda,
...w warsztatach VariAx Elbow and Foot oraz VariAx Foot and Distal Radius AO Trauma Course-Principles in operative Fracture Management, 2012r.  Rzeszów Akademia Chirurgii...


Borderline, wahania emocji -


Fobia – irracjonalny lęk - ...z nich zakłada, iż najczęstszym źródłem irracjonalnych lęków, są traumatyczne doświadczenia , przeżyte we wczesnym dzieciństwie. Dziecko  nie dysponuje wiedzą...


Bielactwo nabyte – przyczyny, leczenie - ...nerw. Niekiedy zmiany pojawiają się jako efekt po przebytym bardzo silnym stresie lub traumatycznym wydarzeniu (przyczyna psychosomatyczna). Badania epidemiologiczne wskazują, że objawy...


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna - ...Niektóre osoby z takimi zaburzeniami doświadczyły w dzieciństwie traumatycznych przeżyć, np. molestowania, odrzucenia, porzucenia. Leczenie polega na połączeniu leczenia...


Rodzaje depresji – depresja endogenna, depresja reaktywna - ...reaktywna występuje zazwyczaj na skutek stresującego, trudnego, często traumatycznego wydarzenia, bądź straty. W proównaniu do depresji endogennej trwa krócej...


Ból łechtaczki – pochwica, wulwudynia, dysperunia - ...innymi chorobami. Pierwsza, zwana pochwicą organiczną może być związana z traumatycznymi wydarzeniami powstałymi w trakcie stosunków seksualnych. Lęk przed...


Zespół stresu pourazowego (PTSD) – leczenie psychoterapeutyczne - ...stresu pourazowego (PTSD z j. ang. Posttraumatic Stress Disorder) jest to choroba występująca wskutek przerażającego i niebezpiecznego dla życia wydarzenia fizycznego albo...


Medycyna sądowa - ...się na: tanatologię (nauka o śmierci), toksykologię (zajmuje się zatruciami), traumatologię (nauka o uszkodzeniach ciała) i serohematologię (zajmuje się badaniem materiału...


Laseroterapia
...skroniowo – żuchwowego. Szczególnie ważną rolę odgrywa w ortopedii i traumatologii w leczeniu bólu po urazach narządu ruchu, takich jak skręcenia, zwichnięcia oraz...


lekarz Michał Bartoszewicz - Ortopeda, USG ortopedyczne, USG dzieci,
...w ogranizacjach: PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii) PTU (Polskie Towarzystwo Ultrasonografii) ESUMB (European Federation of Societies for...


dr n. med. Aleksander Sikora - Ortopeda, USG dzieci, USG ortopedyczne,
...Fluid One) Wykształcenie: Uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii w 2000roku. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na wydziale lekarskim...


dr n.med. Mirosław Serwach - Ortopeda,
...jak i zagranicznych Konferencje: Uczestniczył w Brazylijskim Kongresie Ortopedii i Traumatologii „Zastosowanie minimalnej inwazyjności chirurgicznej w leczeniu złamań bliższej nasady...


Chirurgia plastyczna - ...ściśle z chirurgią dziecięcą, neurochirurgią, laryngologią, okulistyką, traumatologią, ortopedią oraz równie ważnymi jak fizjologia, patologia, immunologia, rehabilitacja...


Chirurgia szczękowo-twarzowa - ...XIX i XX w. z chirurgii ogólnej. Obejmuje chirurgię stomatologiczną, onkologię, traumatologię i chirurgię plastyczną części twarzowej czaszki. W większości krajów Unii...


Ortopedia - ...i chirurgia urazowa inaczej ortopedia i traumatologia - dziedziny medycyny zajmujące się schorzeniami i urazami układu kostno-stawowego (kości, kręgosłupa, stawów, (struktury...


Ortopeda - ...(struktury wewnątrz i wokół stawów) i narządu ruchu). Specjalizacja z ortopedii i traumatologii może być rozpoczęta już po odbyciu podyplomowego stażu...


USG - ...USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania...


Ultrasonografia - ...USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania...


powrót