Słownik medyczny

Chromosom

forma organizacji materiału genetycznego (kwasu nukleinowego) wewnątrz jądra komórkowego

Powiązane podstrony

Chromosom - forma organizacji materiału genetycznego (kwasu nukleinowego) wewnątrz jądra komórkowego


Chromosomy - Chromosomy - parzyste struktury, każda składająca się z dwóch połączonych ramion, utworzone z tysięcy genów, które przenoszą genetyczne informacje, konieczne do rozwoju i utworzenia tkanek organizmu. Poszczególne komórki ludzkiego organizmu...


Translokacja - ...polegająca na przemieszczeniu fragmentu chromosomu w inne miejsce tego samego lub innego...


Przyczyny alergii - ...genomu odpowiadających za te procesy. Szczególną uwagę zwraca jednak piąty chromosom, który kontroluje wytwarzanie substancji i białek - przeciwciał - będących...


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- - ...ocena budowy anatomicznej płodu, markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych (wad genetycznych) oraz wyliczenie ryzyka wysta-pienia aberracji chromosomowyc/wad u płodu...


Translokacja - ...zmiana w budowie chromosomu, powstająca w wyniku wy­padnięcia pewnego odcinka, a następnie wbudowania go w inny chromosom; pociąga za sobą zmiany dziedziczne cech...


Fetoskopia - ...patrz hormon stymulujący wzrost pęcherzyków. Geny - jednostki składające się na chromosomy; przenoszą wszystkie dziedziczne informacje, konieczne do rozwoju i funkcjonowania wszystkich...


Genetyk kliniczny -

...osoby lub w jej rodzinie wad wrodzonych (np. wada serca) lub nieprawidłowości chromosomowych (np. zespół Downa) Obecność lub podejrzenie wrodzonej choroby (np. choroby...


USG położnicze -

...ocena ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych chorób będących skutkiem wad chromosomalnych (mierzona jest tzw. przezierność fałdu karkowego - NT) oraz ocena wieku ciążowego...


dr hab. n. med., prof. uj Mirosław Bik - Multanowski - Genetyk kliniczny,
...do zabiegu -in vitro- Wad wrodzonych (np. wada serca) lub nieprawidłowości chromosomowych (np. zespół Downa) Wykształcenie: Lekarz medycyny (studia na Wydziale Lekarskim...


powrót

<