Słownik medyczny

Erytrocyt

Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi - jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi.

Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę.

Zdrowy, młody mężczyzna ma około 5,4 mln/mm3 erytrocytów w krwi obwodowej, kobieta około 4,5 mln/mm3, natomiast noworodek około 7 mln/mm3.

Ilość erytrocytów w organizmie człowieka może się zmieniać - zależy to m.in. od miejsca, w którym człowiek się znajduje i ciśnienia jakie tam panuje. Prawidłowy erytrocyt ludzki jest okrągłą, dwuwklęsłą w środku komórką o średnicy 6-9 m.

Krwinki czerwone nie dzielą się. Nie mogą pełnić normalnych funkcji komórkowych, nie mają też mechanizmu, który mógłby naprawiać powstające w nich z czasem uszkodzenia i po kilku miesiącach użytecznego życia (ok. 120 dni) ulegają zniszczeniu w śledzionie.

Organizm musi zatem nieustannie produkować nowe erytrocyty, które stopniowo zastępują te, które uległy rozpadowi. Wszystkie komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę.

Krwinki czerwone tworzą (wraz z osoczem) krew.

Powiązane podstrony

Erytrocyt - Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem Erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe...


Erytrocyty oporność osmotyczna - Morfologia
...erytrocyty oporność osmotyczna Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Krwinka czerwona - Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi - jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem Erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe...


Czerwone ciałko krwi - Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi - jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem Erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe...


Szpik kostny - ...rubra), który jest miejscem powstawania elementów morfotycznych krwi, takich jak erytrocyt, leukocyt, trombocyt. U dziecka szpik kostny czerwony wypełnia wszystkie kości. Z biegiem czasu...


Sferocytoza wrodzona - ...Północnej. Wywołana jest mutacjami w genach kodujących białka błony komórkowej...


Śledziona - ...wytwarzanie immunoglobulin. Śledziona jest miejscem usuwania defektywnych lub "starych" erytrocytów, krwinek białych oraz trombocytów. W życiu płodowym jest miejscem namnażania erytrocytów...


Krew w moczu - krwiomocz a krwinkomocz - ...gołym okiem obecność w moczu erytrocytów (krwinek czerwonych) w ilości zmieniającej jego zabarwienie, nazywana jest krwiomoczem. Jeżeli krew w moczu jest obecna, jednak...


Retikulocyt - ...z erytroblastu w procesie erytropoezy. Nie posiada jądra. Z retikulocytu powstaje erytrocyt, dojrzała krwinka czerwona. Liczba retikulocytów we krwi pokazuje z jaką szybkością szpik...


Anemia - przyczyny, objawy, leczenie - ...czyli niedokrwistość, polega na zaburzeniu wartości krwinek czerwonych (erytrocytów) lub hemoglobiny czerwonego barwnika krwi (Hb), co objawia się osłabieniem, zmęczeniem i...


Trombocyt - ...się, tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W siatce tej więzną następnie erytrocyty i trombocyty - w wyniku czego powstaje skrzep. Płytki krwi nie przypominają ani białych...


Hipoksemia - ...w płucach * zatrucie tlenkiem węgla * zmniejszoną zawartość hemoglobiny w erytrocytach * obniżony hematokryt Hipoksemia zawsze prowadzi do...


Erytroblast - ...czerwony, blastos zawiązek) to komórka macierzysta czerwonej krwinki krwi, to jest erytrocytu. Erytroblasty licznie występują w narządach krwiotwórczych, które u dorosłych ssaków...


Anemia - ...hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość skóry i błon śluzowych...


Niedokrwistość - ...hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego z obniżeniem liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Objawy: bladość skóry i błon śluzowych, przyspieszenie...


Hb - ...(oznaczana również: Hb lub HGB) - czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego funkcją jest przenoszenie tlenu - przyłączanie go w płucach i uwalnianie w...


Hematolog -

...wyniku zmniejszenia ilości czerwonych ciałek krwi hemoglobiny , hematokrytu lub liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych. Niedokrwistość może być trojakiego...


Hemoglobina - ...(oznaczana również: Hb lub HGB) - czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego funkcją jest przenoszenie tlenu - przyłączanie go w płucach i uwalnianie w...


HGB - ...(oznaczana również: Hb lub HGB) - czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego funkcją jest przenoszenie tlenu - przyłączanie go w płucach i uwalnianie w...


Morfologia krwi - jak odczytać wyniki- - ...znajdują się normatywne wartości interpretacyjne morfologii krwi dla dorosłych Erytrocyty (RBC - Red Blood Cell) - wzrost liczby krwinek czerwonych to Erytrocytoza (tzw...


Krew - ...około 45% objętości (zobacz też: hematokryt). o krwinki czerwone (erytrocyty) - norma: 4,5-5,5 mln/mm3. Jako jedyne komórki organizmu człowieka nie posiadają jądra...


powrót