Słownik medyczny

Gazy szlachetne

pierwiastki z ostatniej grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych, które są niemal całkowicie niereaktywne

powrót