Słownik medyczny

Metabolizm

Metabolizm, przemiana materii i energii - całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, zachodzących w komórkach żywych organizmów i stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biologicznych.

Na metabolizm składają się tysiące różnych reakcji chemicznych, które tworzą szereg powiązanych z sobą cykli biochemicznych. Reakcje metaboliczne dzieli się na dwa, częściowo przeciwstawne procesy:
* katabolizm - rozkład związków chemicznych występujących w żywności oraz wcześniej istniejących tkankach, który jest głównym źródłem energii potrzebnej do życia
* anabolizm - synteza złożonych związków chemicznych, prowadząca do wzrostu masy organizmu i rozrostu jego tkanek, wymagająca zwykle wydatkowanie energii.

Równowaga procesów katabolicznych i anabolicznych decyduje o zachowaniu homeostazy żywych organizmów.

Związki chemiczne, które są substratami lub produktami procesów metabolicznych można podzielić na:
* budulcowe - białka, kwasy nukleinowe, część lipidów i polisacharydów z których składają się tkanki organizmów żywych
* energetyczne - głównie cukry i tłuszcze
* zapasowe - glikogen, tłuszcze, niektóre nukleotydy i inne
* regulujące - enzymy, koenzymy, witaminy, hormony itp.

powrót