Słownik medyczny

Penetracja genu

prawdopodobieństwo, że dany gen ujawni się u jego nosiciela

Powiązane podstrony

powrót