Słownik medyczny

Penetracja genu

prawdopodobieństwo, że dany gen ujawni się u jego nosiciela

powrót