Słownik medyczny

Chirurgia

Chirurgia (z grec. "cheir" - ręka i "ergon" - czyn, działanie, "cheirurgia" - ręcznie wykonywana praca) - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny.

Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.

Część ogólna (wstęp do chirurgii) dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej (niektórzy autorzy do części ogólnej chirurgii zaliczają zagadnienia związane z leczeniem przepuklin).

Część szczegółowa obejmuje działy narządowe jak chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego, urologia oraz szczególne działy jak chirurgia onkologiczna, chirurgia urazowa i ortopedia. Do najmłodszych działów należy chirurgia przeszczepiania narządów (transplantologia).

Całkowicie odrębny dział chirurgii stanowi chirurgia dziecięca. Dziecko może być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego, na oddziale chirurgicznym dla dzieci, ponieważ nie jest ono miniaturą dorosłego. Leczenie dziecka przez chirurga dla dorosłych dopuszczalne jest jedynie w stanach zagrażających życiu.

Powiązane podstrony

Chirurgia - Chirurgia (z grec. "cheir" - ręka i "ergon" - czyn, działanie, "cheirurgia" - ręcznie wykonywana praca) - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności....


Chirurgia plastyczna - Chirurgia plastyczna (kosmetyczna lub estetyczna) - dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Związana ściśle z Chirurgia dziecięcą, neuroChirurgia, laryngologią, okulistyką, traumatologią, ortopedią oraz...


Chirurgia dziecięca - Chirurgia dziecięca - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym człowieka od pierwszych dni życia (okres noworodkowy, w tym dzieci przedwcześnie urodzone), niemowlęta, dzieci małe i duże do 18 lat. Istnieją...


Chirurgia naczyniowa - Chirurgia naczyniowa - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i chłonnych. Jest podspecjalnością chirurgii.


Chirurgia stomatologiczna - Chirurgia stomatologiczna - dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Jest podspecjalnością chirurgii. Częste schorzenia to zębopochodne stany zapalne, a w szczególności ropnie oraz okołowierzchołkowe, przewlekłe...


Chirurgia naczyniowa

...naczyniowa jest jedną z gałęzi chirurgii i zajmuje się patologiami oraz leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i limfatycznych, z wyłączeniem serca. Dostarczenie odpowiedniej...


Chirurgia szczękowo-twarzowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa - dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym niektórych schorzeń twarzoczaszki, głównie zębopochodnych oraz urazami twarzoczaszki. Jest podspecjalnością chirurgii. Jedyna obok epidemiologii i zdrowia publicznego specjalność, w której mogą...


Chirurgia naczyniowa

...naczyniowa jest jedną z gałęzi chirurgii i zajmuje się patologiami oraz leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i limfatycznych, z wyłączeniem serca. Dostarczenie odpowiedniej...


Chirurgia onkologiczna - Chirurgia onkologiczna - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Jest podspecjalnością chirurgii.


Chirurgia stomatologiczna


Chirurgia ogólna - Chirurgia ogólna (z grec. "cheir" - ręka, "ergon" - czyn, działanie, "cheirurgia" - praca wykonywana ręcznie) - dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym. Wyodrębniły się z niej ortopedia,...


Kardiochirurgia - ...dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą...


Torakochirurgia - ...dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym klatki piersiowej. Jest podspecjalnością...


Neurochirurgia - ...dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym układu nerwowego. Jest podspecjalnością...


Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa

...wewnątrznaczyniowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym układu nerwowego organizmu. Jest to małoinwazyjna metoda leczenia...


Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa

...wewnątrznaczyniowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym układu nerwowego organizmu. Jest to małoinwazyjna metoda leczenia...


Zabiegi chirurgiczno - proktologiczne


Zabiegi chirurgiczne


dr hab. n. med. Marek Stańczyk - Chirurg onkolog, Proktolog, Chirurg ogólny,
...stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny w specjalności chirurgia nadany uchwałą rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie naukowe pt.:...


Chirurgiczne wydłużenie korony zęba jednokorzeniowego


Chirurg dziecięcy

Chirurgia jako dziedzina medyczna, zajmuje się leczeniem operacyjnym i dzieli się na wiele dyscyplin, np. Chirurgia ogólna, kardioChirurgia, neuroChirurgia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia dziecięca i wiele innych. Chirurgia obejmuje...


lek.med. Kamil Nowik - Okulista,
...publikacje naukowe, certyfikaty. Zainteresowania Okulistyka: tylny odcinek oka, chirurgia zaćmy, kalkulacja soczewek wewnątrz gałkowych, choroby powierzchni oka. Znajomość...


Chirurg onkolog

...onkolog - chirurgia onkologiczna jest podspecjalnością chirurgii. Lekarz chirurg onkolog zajmuje się m.in. diagnozowaniem, leczeniem - w tym leczeniem operacyjnym – nowotworów...


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,
...głowy Pełny zakres chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem: Chirurgia endokrynologiczna ( choroby tarczycy, powiększenie tarczycy - guzki i zmiany guzowate...


Ortopedia - ...i chirurgia urazowa inaczej ortopedia i traumatologia - dziedziny medycyny zajmujące się schorzeniami i urazami układu kostno-stawowego (kości, kręgosłupa, stawów, (struktury...


Chirurg onkolog

...onkolog - chirurgia onkologiczna jest podspecjalnością chirurgii. Lekarz chirurg onkolog zajmuje się m.in. diagnozowaniem, leczeniem - w tym leczeniem operacyjnym – nowotworów...


Chirurg dziecięcy

Chirurgia jako dziedzina medyczna, zajmuje się leczeniem operacyjnym i dzieli się na wiele dyscyplin, np. Chirurgia ogólna, kardioChirurgia, neuroChirurgia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia dziecięca i wiele innych. Chirurgia obejmuje...


lekarz Maciej Gwóźdź - Okulista,
...doświadczenie w zakresie: Operacje zaćmy (metodą fakoemulsyfikacji) Operacje jaskry Chirurgia witreoretinalna Implantacja soczewek typu premium (toryczne i...


lekarz Kamil Stępkowski - Chirurg ogólny,
...Chirurgicznej Medycyny Praktycznej. Coroczny udział w Konferencji Naukowej „Chirurgia - co nowego?” Stały udział w Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich. Znajomość...


Chirurg ogólny


Chirurg ogólny


Chirurgiczne usunięcie zęba


Jakie schorzenia leczy urolog? -


dr n. med. Włodzimierz Jóźwiak - Proktolog, Chirurg ogólny,


Laseroterapia


Proktologia -


dr n. med. Piotr Domagała -


lekarz Izabela Rakoca - Psychiatra,


dr n. med. Małgorzata Werenowska - Okulista,


dr n. med. Sebastian Foryś - Internista, Reumatolog,


dr n. med. Grzegorz Gil - Proktolog, Chirurg ogólny,


lekarz Mariusz Rolewski - Chirurgia naczyniowa, Chirurg onkolog, USG doppler, Chirurg ogólny,


dr n. med. Anna Cybulska - Gastrolog, Gastroenterolog,


dr n.med. Mirosław Serwach - Ortopeda,


lekarz Rafał Antonik - USG ortopedyczne, Ortopeda,


dr n. med. Aleksander Sikora - Ortopeda, USG dzieci, USG ortopedyczne,


lekarz Michał Bartoszewicz - Ortopeda, USG ortopedyczne, USG dzieci,


dr n. med. Jacek Pliszczyński - Gastrolog, Gastroenterolog, Chirurg ogólny, Chirurgia naczyniowa, Proktolog,


Ból brzucha w okolicy pępka -


Choroba Gravesa - Basedowa -


Przewlekłe zapalenie trzustki -


Przepuklina rozworu przełykowego -


Kandydoza, czyli grzybica przełyku -


Ból brzucha z lewej strony -


Leczenie zapalenia ucha -


Choroby dwunastnicy – refluks, wrzody, nowotwory -


Cystoskopia – co trzeba wiedzieć o tym badaniu? -


Rak szyjki macicy – objawy i skuteczne leczenie -


Kolposkopia - o badaniu i niepotrzebnych obawach -


Kłykciny kończyste -


Czkawka długotrwała – przyczyny i leczenie -


Udar mózgu – niedokrwienny czy krwotoczny? -


Trądzik różowaty twarzy - leczenie -


Endometrioza - objawy, leczenie, badania -


Bielactwo nabyte – przyczyny, leczenie -


Ropień odbytu – przyczyny i leczenie -


Kolka wątrobowa – ból pod żebrami -


Ból łechtaczki – pochwica, wulwudynia, dysperunia -


Udar mózgu – typowe objawy i leczenie -


Torbiel (cysta) w piersi - objawy i leczenie -


Czym są żylaki przełyku i jak je leczyć? -


Morfologia krwi – jak odczytać wyniki? -


Zespół policystycznych jajników (PCOS) -


Leczenie zapalenia dróg żółciowych -


Skleroterapia -


dr hab. n. med. Tomasz Tykocki - Neurochirurg, Neurolog,


lekarz Marian Wagner - Chirurg ogólny,


Tyłozgięcie macicy – przyczyna bólu i powikłań -


HDV -


Usunięcie zęba


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,


prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny,


prof. dr hab. n. med. Tadeusz Styczyński - Neurolog, Neurochirurg,


dr n.med. Jerzy Golański - Urolog, Seksuolog,


Kamica nerkowa -


Podologia -


Pachymetria


Świńska grypa wirus AH1N1 – objawy, profilaktyka, leczenie -


lekarz Małgorzata Kwiatkowska - Dermatolog, Wenerolog,


Owrzodzenie jelita grubego – objawy i leczenie -


Zez -


Wirus zapalenia wątroby typu D -


Zespół nabytego niedoboru odporności -


Obrzęki nóg (opuchlizna) – o czym to może świadczyć? - ...i zimnej wodzie, oraz moczenie stóp w soli z dodatkiem siarczanu magnezu. chirurgia_naczyniowa kardiolog urolog endokrynolog rehabilitacja usg_doppler masaż...


Skleroterapia - sposób na żylaki - ...lub w przypadkach najpoważniejszych może doprowadzić do zatorowości płucnej. chirurgia naczyniowa badanie...


Proktolog


Udar czy wylew? - ...i tonizująco, a także regulują zaburzenia układu nerwowego). neurolog neurochirurgia wewnatrznaczyniowa neuroradiologia zabiegowa neurochirurg rehabilitacja tomografia...


Proktolog


Układ limfatyczny a odporność - ...szczególnie gdy powiększonych jest więcej niż jeden węzeł chłonny. chirurgia_naczyniowa usg węzłów chłonnych masaż limfatyczny całościowy 60 min masaż limfatyczny...


Otorynolaryngologia - ...(Chirurgia Głowy i Szyi) - dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr...


Gumkowanie żylaków odbytu ( metoda Barrona ) - sposób na hemoroidy -


GOT -


ALAT -


dr n. med. Michał Zawadzki - Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, Neuroradiologia zabiegowa,


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,


dr n.med. Ewa Księżycka - Majczyńska - Kardiolog,


Aminotransferaza alaninowa -


Aminotransferaza asparaginianowa -


GPT -


Neurotraumatologia -


AspAT -


Neurotraumatolog -


powrót