Słownik medyczny

Etiologia

Etiologia (z łac. aetiologia - stwierdzenie przyczyny, z gr. αίτιολοία - badanie przyczyn, od aitía - przyczyna i lógos - słowo, nauka) - nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie choroby,

Powiązane podstrony

Etiologia - Etiologia (z łac. aEtiologia - stwierdzenie przyczyny, z gr. αίτιολοία - badanie przyczyn, od aitía - przyczyna i lógos - słowo, nauka) - nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów...


Etiologia -


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...skroniowej. Choroba ta dotyczy zazwyczaj osób starszych po 70 roku życia. Jej etiologia nie jest do końca wyjaśniona, ale wiadomo, że ma ścisły związek z polimialgią reumatyczną...


Nadciśnienie tętnicze - ...tzn. bez znanej somatycznej przyczyny, którą da się usunąć interwencją medyczną. Etiologia nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w...


Małopłytkowość krwi - leczenie - ...przewlekły i wymaga leczenia. W jaki sposób dochodzi do powstania choroby ? Etiologia małopłytkowości immunologicznej jak dotąd nie została dokładnie wyjaśniona, jednak...


Leczenie zapalenia dróg żółciowych -


Łuszczyca – przykłady i rodzaje -


Choroba Leśniowskiego - Crohna -


Ból węzłów chłonnych -


Zapalenie gardła, migdałków, węzłów chłonnych, obrzęk kończyn, chłoniak – choroby układu limfatycznego. -


Epilepsja -


Astma -


Cukrzyca typu 1 -


Dychawica oskrzelowa -


Padaczka -


Seksiatria -


Zapalenie cewki moczowej – objawy i leczenie -


Koklusz, krztusiec -


Aminotransferaza asparaginianowa -


Aminotransferaza alaninowa -


ALAT -


Leczenie padaczki


Tonometria


AspAT -


Kleszczowe zapalenie mózgu -


GPT -


GOT -


Reumatoidalne zapalenie stawów -


powrót