Słownik medyczny

Etiologia

Etiologia (z łac. aetiologia - stwierdzenie przyczyny, z gr. αίτιολοία - badanie przyczyn, od aitía - przyczyna i lógos - słowo, nauka) - nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie choroby,

powrót