Słownik medyczny

Genom

materiał genetyczny; zestaw wszystkich genów

powrót