Słownik medyczny

SM

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) - choroba, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tzw. blaszek - plaque).

Choroba pojawia się najczęściej między 2 a 3 dekadą życia. Jej częstość występowania szacuje się na 30 do 100 na 100 tys. osób. Charakterystyczne jest dysproporcja geograficzna częstości występowania choroby. W krajach o klimacie umiarkowanym choroba występuje często (w tym w Polsce). W Japonii, Afryce występuje sporadycznie.

Choroba przebiega rzutami, pomiędzy którymi następuje remisja (z całkowitym lub prawie całkowitym ustąpieniem objawów). Czas trwania remisji jest uwarunkowany osobniczo. Każdy następny rzut choroby wiąże się z narastaniem objawów neurologicznych.

Choroba może mieć postać rzutową - kolejno rzuty i remisje, albo pierwotnie postępującą - od początku przebiega bez rzutów, albo wtórnie postępującą - po okresie rzutów i remisji przybiera postać postępującą.

Objawychoroby:
* pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, zanik nerwu, skroniowe zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego - niejednokrotnie pierwszy objaw zwiastujący chorobę
* porażenie nerwów okoruchowych, często o charakterze tzw. porażenia międzyjądrowego.
* oczopląs
* drżenie zamiarowe
* mowa skandowana - te trzy objawy stanowią tzw. Triadę Charcota
* brak odruchów brzusznych
* kurczowy niedowład kończyn dolnych - objaw rokujący niekorzystnie
* zaburzenie czynności zwieraczy (nietrzymanie lub zatrzymanie moczu)
* objaw Lhermittea - parestezje o charakterze mrowienia wzdłuż kręgosłupa zwłaszcza po pochyleniu głowy do przodu

Inne objawy zależne są od umiejscowienia ognisk demielinizacyjnych - niedowład połowiczy, objawy opuszkowe, padaczka, impotencja, nerwoból nerwu trójdzielnego, układowe zawroty głowy.

Charakterystyczne jest nasilanie się objawów pod wpływem ciepła.

Może pojawiać się chwiejność nastroju, przechodzenie od stanu euforycznego do depresji. Pojawienie się nerwicy.

Powiązane podstrony

Stwardnienie rozsiane - ...rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) - choroba, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tzw. blaszek...


prof. nadz. dr hab. n. med. Kazimierz Gajkowski - Neurolog,
...recenzent prac doktorskich  Szczególne zainteresowania: stwardnienie rozsiane (SM), padaczka, choroby naczyniowe Znajomość języków...


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...neuropatii (odczuwanie przewlekłych bólów). Nasilające się z wiekiem rozsiane zmiany miażdżycowe oraz  często występujące stany hiperglikemii i hipoglikemii...


Czkawka długotrwała – przyczyny i leczenie - ...mogą wywołać uporczywą czkawkę mogą być: - udar niedokrwienny, - stwardnienie rozsiane (SM), - infekcje mózgu, - wodogłowie, - uraz głowy, - uszkodzenie mózgu, - zapalenie...


SM - ...rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) - choroba, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tzw. blaszek...


Wstrząs - ...wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia...


Anafilaksja - ...z alergenem – rumień, obrzęk; * Stadium 1 Lekka reakcja ogólna: zmiany skórne rozsiane – świąd, pokrzywka, rumień; wyciek z nosa, łzawienie, dysfonia; niepokój, ból głowy; *...


Choroby autoimmunologiczne - ...układu immunologicznego atakują i niszczą melanocyty w skórze) * stwardnienie rozsiane (demielinizacja włókien nerwowych - błędne rozpoznawanie osłonek mielinowych przez limfocyty...


Chroniczne zmęczenie – przyczyny i leczenie - ...w większości chorób autoimmunologicznych, np. choroba Hortona, stwardnienie rozsiane. Chroniczne zmęczenie może być wywołane zaburzeniami hormonalnymi ze strony nadnerczy i tarczycy...


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe - ...łagodzeniu przebiegu RZS oraz zmniejszeniu ryzyka zachorowania na stwardnienie  rozsiane. Suplementacja witaminy D, powinna się odbywać ściśle według zaleceń lekarza specjalisty ...


Depresja - przyczyny i objawy - ...i przytarczyc  (np. choroba Hashimoto), choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, przebyty udar, leki obniżające ciśnienie, sterydy, czy też leki...


Łuszczyca – przykłady i rodzaje - ...choroby tkanki łącznej, celiakia, nieswoiste zapalenie jelit, stwardnienie rozsiane, choroby tarczycy, czy też reumatoidalne zapalenie stawów. Choroby autoimmunologiczne...


Nietrzymanie moczu z parcia - ...Do przyczyn tego schorzenia zalicza się: - choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, udar mózgu, uraz rdzenie kręgowego), - przerost...


Gruźlica skóry – rodzaje i leczenie - ...się nadmiernie silną reakcją na tuberkulinę. Na skórze powstają liczne, rozsiane, wykwity guzkowe, które ulegają martwicy z wytworzeniem owrzodzeń, przy czym najczęstszym...


Jak i kiedy stawiać bańki lekarskie? - ...przypadku chorób nowotworowych lub ich podejrzenia, w przypadku stwardnienia rozsianego, podczas rzutu choroby, w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, w przypadkach...


Szczepionki DNA - ...Dla szczepionek DNA przewiduje się również zastosowania na polu alergii, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób uwarunkowanych genetycznie oraz chorób...


lekarz Ewa Dywel - Neurolog,
...się diagnostyką i leczeniem chorób: bóle głowy, stwardnienie rozsiane, zespoły otępienne, bóle kręgosłupa, choroby naczyniowe ośrodkowego układu...


lekarz Piotr Bogucki - Neurolog, Epileptolog,
...i leczeniem chorób: Choroba Parkinsona Choroba Alzheimera Stwardnienie rozsiane Polineuropatia Padaczka Choroby mięśni Wykształcenie: Ukończył Śląską Akademię Medyczną...


Autoagresja komórek - ...zapalenie tarczycy, nieswoiste zapalenia jelit, cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, pęcherzyca. Układ immunologiczny może być miejscem toczenia się zapalenia. Do ostrych...


Medycyna nuklearna - ...mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian...


Leczenie boreliozy - ...wkraczając ze skutecznym i szybkim leczeniem farmakologicznym. Leczeniem fazy wstępnej rozsianej i  fazy zaawansowanej zajmują się lekarze reumatolodzy oraz lekarze  Interniści...


Parestezja - ...kończyn, tułowia, a także głowy (twarzy) są charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego (Sclerosis...


Schorzenia neurologiczne - ...( np. neuralgia nerwu trójdzielnego) choroby demielinizacyjne ( np. stwardnienie rozsiane) choroby układu pozapiramidowego ( np. choroba i zespół Parkinsona, ruchy...


Jakie choroby leczy immunolog? -


powrót