Słownik medyczny

Stomatologia

Stomatologia (z łac. "stoma" - jama ustna) - dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów.

Tytuł lekarza dentysty w Polsce uzyskuje się po 5 latach studiów, odbyciu stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP). Patronką dentystów jest św. Apolonia - męczennica, której wyrwano wszystkie zęby.

powrót