Słownik medyczny

Tło radiacyjne

główne naturalne źródło promieniowania oddziałującego na populację ludzką, w skład którego wchodzi zarówno promieniowanie ziemskie, jak i kosmiczne.

powrót