Słownik medyczny

Udar cieplny

Udar cieplny - reakcja organizmu mogąca wystąpić podczas wysokiej temperatury o znacznej wilgotności bądź pod wpływem nadmiernego nasłonecznienia.

Objawy udaru cieplnego:

* gorączka,
* suchość skóry,
* przyspieszenie tętna oraz oddychania,
* podwyższenie ciśnienia krwi,
* ogólne wyczerpanie,
* zawroty głowy,
* zaburzenia psychiczne
* utrata przytomności.

Powiązane podstrony

Udar cieplny - Udar cieplny - reakcja organizmu mogąca wystąpić podczas wysokiej temperatury o znacznej wilgotności bądź pod wpływem nadmiernego nasłonecznienia. Objawy Udaru cieplnego: * gorączka, * suchość skóry, * przyspieszenie tętna oraz...


Udar mózgu - Udar mózgu - dawniej także apopleksja (łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri, ang. cerebro-vascular accident - CVA) to nagłe wystąpienie objawów uszkodzenia mózgu powstałych w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego. Udar mózgu...


Udar czy wylew- - ...dwa rodzaje udarów -  niedokrwienny oraz krwotoczny - wylew. Do udaru niedokrwiennego może dojść, jeśli nastąpi niedotlenienie pewnej części mózgu z powodu...


Udar mózgu - niedokrwienny czy krwotoczny- - Udar mózgu jest jedną z wiodących przyczyn umieralności oraz niesprawności w krajach rozwiniętych. Wyróżnia się dwa rodzaje Udaru: Udar niedokrwienny oraz Udar krwotoczny. Udary niedokrwienne stanowią około 80% wszystkich Udarów mózgu...


Udar mózgu - typowe objawy i leczenie - Udar mózgu jest jedną z wiodących przyczyn umieralności oraz niesprawności w krajach rozwiniętych. Wyróżnia się dwa rodzaje Udaru: niedokrwienny oraz krwotoczny. Udary niedokrwienne stanowią około 80% wszystkich Udarów mózgu a krwotoczne...


Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych , udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego) - Markery nowotworowe
...Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych , udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do...


Rehabilitacja pozawałowa / poudarowa - Rehabilitacja medyczna


Obturacyjny bezdech senny (OBS) - ...należy zaliczyć: nadciśnienie tętnicze i jego możliwe konsekwencje- zawał serca i udar mózgu. zaburzenia hormonalne nieprawidłową kontrolę cukrzycy senność w ciągu dnia...


Czkawka długotrwała - przyczyny i leczenie - ...układu nerwowego, które mogą wywołać uporczywą czkawkę mogą być: - udar niedokrwienny, - stwardnienie rozsiane (SM), - infekcje mózgu, - wodogłowie, - uraz głowy, ...


Obturacyjny bezdech senny - co to jest- Diagnoza i leczenie - ...jak: niewydolność i zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, niedotlenienie i udar mózgu, choroba niedokrwienia serca, nadciśnienie i serce płucne, impotencja, obniżone...


Zakrzepowe zapalenie żył w nogach - ...się do spowolnienia przepływu krwi, są przede wszystkim: - przebyty zawał serca lub udar mózgu, - długotrwałe unieruchomienie, np. po złamaniach kończyny dolnej, albo po operacji, po...


Nietrzymanie moczu z parcia - ...choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, udar mózgu, uraz rdzenie kręgowego), - przerost gruczołu krokowego, - skutki operacji miednicy...


Cholesterol - ...i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa kończyn dolnych....


Diatermia krótkofalowa (TERAPULS)
...pole magnetyczne wysokiej częstotliwości. Terapuls przegrzewa tkanki redukując efekt cieplny przez zaaplikowanie impulsów o bardzo dużej mocy, oddzielonych od siebie przerwami na tyle...


Salmonelloza - zakażenie bakterią Salmonelli - W ostatnim czasie bardzo wzrosła zachorowalność na salmonellozę. Chorobę wywołuje niebezpieczna bakteria Salmonella. Jej pałeczki po wniknięciu do organizmu zaczynają atakować i niszczyć śluzówkę przewodu pokarmowego i wytwarzać toksyny. Do zatrucia...


Depresja - przyczyny i objawy - ...Hashimoto), choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, przebyty udar, leki obniżające ciśnienie, sterydy, czy też leki...


Choroba Gravesa - Basedowa - ...się na ryzyko wystąpienia bardzo groźnych dla życia powikłań, np. zawału serca, udaru mózgu albo tzw. przełomu tarczycowego. badanie...


Schorzenia neurologiczne - ...leczonych w Lecznicy Alfa-Lek należą: choroby naczyniowe mózgu i rdzenia ( np. udary mózgowe), zaburzenia krążenia mózgowego nowotwory mózgu i innych części...


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...serotoniny i dopaminy. Inną przyczyną zaburzeń poznawczych są niedokrwienia i udary mózgu występujące u chorych na cukrzycę. Z cukrzycą związane są także epizody...


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie - ...że nieleczone nadciśnienie może być bardzo groźne i doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, choroby nerek, miażdżycy, uszkodzeń naczyń krwionośnych, uszkodzeń gałek...


Dermatolog radzi - czyli kilka słów o bezpiecznym opalaniu - ...jest jednym z częstych dolegliwości, które mogą prowadzić nawet do udaru słonecznego. A ponadto, zbyt intensywnie opalona skóra przyśpiesza jej starzenie. W najgorszym...


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe - ...ryzyko wystąpienia m.in. miażdżycy, zawału serca, choroby wieńcowej, a także udaru. zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy - dzięki temu, że witamina D działa stymulująco na...


mgr inż. Iwona Sajór - Dietetyk,
...rakowi. Żyjmy dłużej, 2014, 6, 10-13 Sajór I.: Zasady żywienia dla chorych po udarze. ITEM Publishing, 2014 Jarosz M., Sajór I.: Body fat mass and the risk of colorectal polyps in...


Cukrzyca - ...a także głównym czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby serca i zawału serca, udaru mózgu oraz wad wrodzonych u noworodków. Skraca średni, oczekiwany okres życia...


Ból głowy - ...(migrena) * ogniskowy * polekowy * napadowy * lodowy * udarowy *...


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,
...w tym zwężenia tętnic podobojczykowych Niedokrwienie mózgu ( przemijające udary mózgu, udary wyrehabilitowane, udary z powodu zwężenia tętnic szyjnych ) W zakresie...


USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych
...bólów i zawrotów głowy, oraz jako badanie profilaktyczne w udarach mózgu. Diagnostyka ultrasonograficzna dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych pozwala...


Omdlenie - ...zdrowych. Omdlenie należy odróżnić od nagłego zatrzymania krążenia i oddychania, udaru mózgu, czy krwawienia wewnętrznego. W tych przypadkach należy bezzwłocznie wdrożyć właściwe...


Ataksja - ...i zmiany w obrębie centralnego układu nerwowego i rdzenia kręgowego (np. ropień, udar, zmiany degeneracyjne spowodowane na przykład chorobami prionowymi, jak: Creutzfeldta-Jacoba (CJD)...


Utrata przytomności - Utrata przytomności to stan, w którym pacjent pozbawiony jest świadomości i nie reaguje na żadne zewnętrzne bodźce. Powody : * Zaburzenia ukrwienia mózgu * Zaburzenia regulacji cieplnej * Zatrucia *...


Podwzgórze - zaburzenia i leczenie - Podwzgórze jest to niewielka struktura znajdująca się pomiędzy półkulami mózgu w obszarze jamy czaszki w jej środkowej części. W podwzgórzu znajdują się bardzo ważne ośrodki kierujące pracą ośrodkowego układu nerwowego,...


Hipertensjologia - ...serca, niewydolności nerek, a także powikłań o ostrym przebiegu jak np.: udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, pęknięcie tętniaka aorty. Nadciśnienie tętnicze jest...


Mgr Bartosz Mitkowski - Rehabilitant,
...barku zespół bolesnego barku zespoły przeciążeniowe wady postawy urazy udar mózgu stany pourazowe stany pooperacyjne skręcenie stawu rwa kulszowa nietrzymanie...


Nerka - ...najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych). Nerki są narządem parzystym, którego kształt przypomina ziarno fasoli, koloru...


powrót