Słownik medyczny

Cholesterol

Cholesterol w ścisłym znaczeniu to organiczny związek chemiczny, alkohol z grupy steroidów. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.

Potocznie "cholesterolem" nazywa się pokrewne substancje lipidowe występujące w osoczu krwi - lipoproteiny, w skład których, między innymi wchodzą grupy cholesterolowe.

Tzw. zły (niskiej gęstości - LDL) i dobry (wysokiej gęstości - HDL) cholesterol to w rzeczywistości lipoproteiny - czyli dość złożone polipeptydy zawierające cholesterol wolny i zestryfikowany. Są one formą transportową cholesterolu.

Udowodniono, że zaburzenia gospodarki lipidowej, którego miarą jest wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi, jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa kończyn dolnych. Normy dla stężenia cholesterolu całkowitego we krwi są następujące: * Norma: < 200 mg/dl (< 5,2 mmol/l) * Poziom podwyższony: 200-250 mg/dl (5,1-6,5 mmol/l) * Poziom znacznie podwyższony: > 250 mg/dl (>6,5 mmol/l) Normy dla stężenia "dobrego" i "złego" cholesterolu są następujące: * HDL ("dobry" cholesterol) - wyższe wartości stanowią lepszy wynik o Norma u mężczyzn 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l) o Norma u kobiet 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l) * LDL ("zły" cholesterol) - niższe wartości stanowią lepszy wynik o Norma: < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l) o Poziom podwyższony: 135-155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l) o Poziom znacznie podwyższony: > 155 mg/dl (> 4,0 mmol/l)

powrót