Słownik medyczny

Gen

Gen - odcinek DNA kodujący dane białko lub dany rodzaj RNA

Powiązane podstrony

Gen - Gen - odcinek DNA kodujący dane białko lub dany rodzaj RNA


Nowotwór piersi i jajników - genetyczne skłonności - ...występowania dziedzicznego raka piersi i jajnika, jest  mutacja w genach BRCA1 i BRCA2. Zaliczają się one do antyonkogenów, których główne zadanie, to...


Penetracja genu - ...prawdopodobieństwo, że dany gen ujawni się u jego nosiciela ...


Test HPV 4 (16 i 18) wysokoonkogenny *ilościowy + (6 i 11) niskoonkogenny *jakościowy z genotypowaniem
...HPV 4 (16 i 18) wysokoonkogenny *ilościowy + (6 i 11) niskoonkogenny *jakościowy z...


Test HPV 14 z genotypowaniem (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)
...Test HPV 14 z genotypowaniem (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)...


Test HPV 12 z genotypowaniem (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59)
...Test HPV 12 z genotypowaniem (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59)...


Mycoplasma genitalium test jakościowy
...Mycoplasma genitalium test jakościowy...


Test HPV 2 (16 i 18) wysokoonkogenny z genotypowaniem *-ilościowy
...Test HPV 2 (16 i 18) wysokoonkogenny z genotypowaniem *-ilościowy...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium- jakościowy
...jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Mycoplasma genitalium + Ureaplasma species
...Cytologia jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) + Mycoplasma genitalium + Ureaplasma species...


HCV - RNA genotypowanie - Biologia molekularna (PCR)
...RNA genotypowanie Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 37 z genotypowaniem
...Cytologia jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 37 z genotypowaniem...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 4 ( 6, 11 i 16, 18 ) z genotypowaniem
...jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 4 ( 6, 11 i 16, 18 ) z...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 4 mutacje Cys61Gly, 4153delA, 5382insC, 185delAG) /BRCA1-4/
...predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 4 mutacje Cys61Gly, 4153delA, 5382insC, 185delAG)...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 2 ( 16 i 18 ) z genotypowaniem
...Cytologia jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 2 ( 16 i 18 )  z genotypowaniem...


Test HPV 2 (6 i 11) niskoonkogenny z genotypowaniem
...Test HPV 2  (6 i 11) niskoonkogenny z genotypowaniem...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5 ,4153delA, 5382insC, 185delAG) + (BRCA2 - 2 mutacje 7985G>A;5972 C/T) /BRCA1+2/
...predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5, 4153delA, 5382insC, 185delAG) + (BRCA2 - 2 mutacje 7985G>A;5972 C/T)...


Hemochromatoza ( HFE - 5 mutacji ) diagnostyka obejmuje badanie w genie HFE (C282Y/p.Cys282Tyr, H63D/p.His63Asp, S65C/p.Ser65Cys, E168X/p.Glu168X, Q283P/p.Gln283Pro) /HFE-5M/
...( HFE - 5 mutacji ) diagnostyka obejmuje badanie w genie HFE (C282Y/p.Cys282Tyr, H63D/p.His63Asp, S65C/p.Ser65Cys, E168X/p.Glu168X, Q283P/p.Gln283Pro)...


Hemochromatoza ( HFE - 2 mutacje ) diagnostyka obejmuje badanie w genie HFE (C282Y/p.Cys282Tyr, H63D/p.His63Asp) /HFE/
...( HFE - 2 mutacje ) diagnostyka obejmuje badanie w genie HFE   (C282Y/p.Cys282Tyr, H63D/p.His63Asp)...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Mycoplasma genitalium -jakościowy
...Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Mycoplasma genitalium - jakościowy...


TSH III generacji - Diagnostyka chorób tarczycy
...TSH III generacji Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


HCV - RNA jakościowo + genotypowanie - Biologia molekularna (PCR)
...RNA jakościowo + genotypowanie Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy ( czynnik II i czynnik V ) czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A), czynnik V - typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIMGP/
...predyspozycji genetycznych do zakrzepicy ( czynnik II i czynnik V )  czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A),   czynnik V - typu Leiden - F5 mutacja:...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - trombofilia proakcelerynowa - mutacja genu czynnika V typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) /LEIDEN/
...predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - trombofilia proakcelerynowa - mutacja genu czynnika V typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln)...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty (BRCA1 - 2 mutacje) + (CHEK2 - 2 mutacje) + (NBS1 - 1 mutacja) /genPROS/
...predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty  (BRCA1 - 2 mutacje) + (CHEK2 - 2 mutacje) + (NBS1 - 1 mutacja)...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 12 z genotypowaniem
...Cytologia jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) +  Test HPV 12 z genotypowaniem...


Diagnostyka predyspozycji genetycznej do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHEK2 - 2 mutacje) + (NOD2 - 1 mutacja) /genWIEL/
...predyspozycji genetycznej do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHEK2 - 2 mutacje) + (NOD2 - 1 mutacja)...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC) /FAP-APC/
...predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC)...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - mutacja genu protrombiny ( czynnika II ) - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A) /MGP/
...predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - mutacja genu protrombiny ( czynnika II ) - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A)...


Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5, 4153delA, 5382insC, 185delAG) /BRCA1-6/
...predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji Cys61Gly, Gln855Ter, 3819del5, 4153delA, 5382insC, 185delAG)...


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 2 ( 6 i 11 ) z genotypowaniem
...na podłożu płynnym - cienkowarstwowa LBC + Test HPV 2 ( 6 i 11 ) z...


GenoProfil - badania z zakresu Genetyki klinicznej
GenoProfil - badania z zakresu Genetyki klinicznej


Polimorfizm genów - ...występowanie różnorodnych odmian danego genu...


HCV - RNA ilościowo + genotypowanie - Biologia molekularna (PCR)
...RNA ilościowo+genotypowanie Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Gruźlica - badanie genetyczne metodą PCR - Badania w kierunku gruźlicy -


Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 14 z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa  (cienkowarstwowa LBC) + Test HPV 14 z


Genetyk kliniczny -

...lekarza genetyka przydatna jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemem zdrowotnym, który wydaje się nam wrodzony, niezależnie od tego czy występował w naszej rodzinie...


Genom - ...materiał genetyczny; zestaw wszystkich genów...


Karcynogen - ...- czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby...


CEA (antygen karcinoembrionalny) - Markery nowotworowe
...CEA (antygen karcinoembrionalny) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


PSA (specyficzny antygen prostaty) - Markery nowotworowe
...PSA (specyficzny antygen prostaty) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Hbe antygen - Diagnostyka WZW (wirusowego zapalenia wątroby) - Wirus B
...Hbe antygen Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Teratogenność - ...właściwość teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa). Działanie teratogenne to...


Estrogeny - ...jedna z dwóch grup żeńskich hormonów, produkowanych głównie przez jajniki i łożysko. Drugą grupą żeńskich hormonów są gestageny, które reprezentuje...


Gestageny - ...Gestageny - progesteron i jego pochodne...


Przeciwciała przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA) - Autoimmunologia
...przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - Chemia kliniczna
...mleczanowa (LDH) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Protoonkogeny - geny regulujące cykl komórkowy; ich uszkodzenie może prowadzić do rozwoju nowotworu


Immunogenność - ...zdolność danego antygenu do wywołania przeciwko sobie reakcji immunologicznej...


HBS antygen -test jakościowy bez potwierdzenia - Diagnostyka WZW (wirusowego zapalenia wątroby) - Wirus B
...HBS antygen-test jakościowy bez potwierdzenia Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Fibrynogen - Koagulologia
...Fibrynogen Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Aspergillus sp. antygen galaktomannanowy - Testy
...sp. antygen galaktomannanowy Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Candida sp. antygen mannanowy - Testy
...sp. antygen mannanowy Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Antygen - ...Antygen - substancja prowokująca organizm do wytwarzania przeciwciał...


Androgen - ...są to hormony płciowe o budowie sterydowej o działaniu maskulinizującym fizjologicznie występujące u meżczyzn, jak i w małych stężeniach u kobiet. U mężczyzn androgeny...


Alergeny pyłkowe drzew
...Alergeny pyłkowe drzew...


Alergeny pyłkowe chwastów
...Alergeny pyłkowe chwastów...


Alergeny pyłkowe traw
...Alergeny pyłkowe traw...


Alergeny zwierzęce
...Alergeny zwierzęce...


Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani) - Markery nowotworowe
...Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w...


Alergeny kurzu domowego
...Alergeny kurzu domowego...


Alergeny pokarmowe
...Alergeny pokarmowe...


Kał - antygen rotawirusów adenowirusów - Mikrobiologia
...Kał - antygen rotawirusów, adenowirusów Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Antygeny rozpuszczalne - Mikrobiologia
...antygeny rozpuszczalne Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Alergen - ...nazywany jest każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną (uczuleniową). Alergenami są substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste...


Collagen 1A1 polymorphism (G2046T - Mutation) - Markery nowotworowe
...Collagen 1A1 polymorphism (G2046T-Mutation) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) - Markery nowotworowe
...CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach...


Sterowana regeneracja kości
...Sterowana  regeneracja kości...


Rodzaje depresji - depresja endogenna, depresja reaktywna - ...mechanizmu, który indukuje ich wystąpienie wprowadzono podział na depresję endogenną (tzw. depresja duża) i depresję reaktywną (psychogenna). Depresja endogenna jest chorobą...


Receptory estrogenowe (barwienie immunohistochemiczne) - Histopatologia
...estrogenowe (barwienie immunohistochemiczne) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR) (BRCA1 - 3 mutacje) + (CHEK2 - 1 mutacja) /HTGR/
...ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR) (BRCA1 - 3 mutacje) + (CHEK2 - 1 mutacja)...


Helicobacter pylori w kale, antygen
...pylori w kale, antygen - badanie polegające na wykorzystaniu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom Helicobacter pylori obecnym w kale. Pozwala ono na ocenę skuteczności...


Zestaw pediatryczny inhalacyjny 20 alergenów - Panele alergologiczne
Tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, mniszek lekarski, babka lacentowata, Dermatoph. Pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, świnka morska, królik. Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w...


Progestageny - pochodne progesteronu (hormonu płciowego)


Karcinogeneza - proces powstawania nowotworu


Karcinogen - czynnik rakotwórczy


Zestaw pediatryczny 27 alergenów - Panele alergologiczne
Trawy mix ( tymotka łąkowa/żyto ) brzoza, bylica pospolita, Dermatoph. Pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporidium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku...


Zestaw pokarmowy 20 alergenów - Panele alergologiczne
Białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdze piekarskie, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz. Badania laboratoryjne można...


Wymaz cewka moczowa antygen Chlamydia trachomatis metoda IIF - Badania bakteriologiczne -


Antygen Chlamydia trachomatis metoda IIF (inny materiał) - Badania bakteriologiczne -


Wymaz gardło antygen Chlamydia pneumonie metoda IIF - Badania bakteriologiczne -


Wymaz kanał szyjki macicy antygen Chlamydia trachomatis metoda IIF - Badania bakteriologiczne -


Zestaw Atopowy 20 alergenów - Panele alergologiczne
Tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatoph. Pteronyssinus, Cladosporidium herbarium, Alternaria alternata, białko jaja, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż,soja, orzech laskowy, marchew. Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku...


Zestaw reakcji krzyżowych - 20 alergenów - Panele alergologiczne
Tymotka łąkowa, brzoza, bylica pospolita, mąka pszenna, mąka żytnia, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, musztarda, cebula, anyżek, lubczyk ogrodowy, truskawka, jabłko, liczi, brzoskwinia. Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do...


Zestaw inhalacyjny 20 alergenów - Panele alergologiczne
Tomka wonna, kupówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lacentowata, Dermatoph. pteronyssinum, Dermatophragoides farinae, kot - sierść, koń - sierść. Badania laboratoryjne można wykonywać: od...


Jatrogenny - efekt będący następstwem działalności lekarskiej


Cecha recesywna - ...się tylko u homozygot, tzn. u osób mających dwa takie same geny (jeden od matki i jeden od ojca), lub w przypadku, gdy gen jest sprzężony z płcią, cecha ujawnia się przede wszystkim u...


Owrzodzenie jelita grubego - objawy i leczenie - ...odpornościowego, zakażenia układu pokarmowego, przewlekły stres, skłonności genetyczne, nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu i picie dużych ilości alkoholu. Objawy: Typowymi objawami...


Testosteron - ...ATC: G 03 BA 03) - podstawowy męski steroidowy hormon płciowy należący do androgenów. Jest produkowany przez komórki śródmiąższowe Leydiga w jądrach, a także w niewielkich...


Jak usunąć lub zmniejszyć rozstępy skórne- - ...bezpośrednią powstawania rozstępów jest zerwanie sieci włókien kolagenowych, które tworzą strukturę tkanki skórnej. Natomiast reakcją skóry na...


Impotencja - ...* podłoże psychiczne Psychogenna impotencja może wynikać z zahamowania reaktywności seksualnej spowodowanego zgeneralizowanym lękiem...


Toksykologia - ...* toksyczność - bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych * mutagenność - powodowanie zmian genetycznych * kancerogenność - powodowanie zmian nowotworowych *...


Insulinooporność - ...przyczyny insulinooporności można podzielić na uwarunkowane genetycznie, jak i czynniki środowiskowe: * otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej *...


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa - ...albo zapalenia skórno-mięśniowe. Ich objawy zależą od tego, jaki autoantygen został zaatakowany (najczęściej w trakcie infekcji wirusowej) w czasie choroby. Istnieją dowody, że...


Interna - ...wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce i krajach niemieckojęzycznych) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach...


Cukrzyca insulinozależna i insulinoniezależna - ...na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy...


Insulina - ...którego się to udało. W 1969 Dorothy Crowfoot Hodgkin za pomocą krystalografii rentgenowskiej ustaliła budowę przestrzenną insuliny. Insulina była też pierwszym lekiem wytworzonym...


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna - ...się labilności emocjonalnej są nakładające się na siebie czynniki biologiczne, genetyczne, środowiskowe. Niektóre osoby z takimi zaburzeniami doświadczyły w dzieciństwie...


USG - ...są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...jako następstwo długotrwałego procesu przewlekłego (wskutek integracji wirusa z genami gospodarza) * późne następstwa: marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze...


Wirus zapalenia wątroby typu D - ...zawierają kolistą, pojedynczą nić RNA o ujemnej polarności będącą najmniejszym genomem występującym w wirusach ludzkich i zwierzęcych. Może ulegać namnażaniu jedynie w organizmach...


Wirus zapalenia wątroby typu G - ...(Hepatitis G Virus) - jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa Wirus zapalenia wątroby typu C. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią...


Zespół policystycznych jajników (PCOS) - ...hiperinsulinemii. Zespół jajnika policystycznego jest zazwyczaj uwarunkowany genetycznie, dlatego najczęściej stosuje się jedynie leczenie objawowe. Podstawowym elementem leczenia...


Badanie PSA - kiedy należy je wykonać- - ...schorzeniami - co drugi mężczyzna po 50 roku życia ma problemy z prostatą. Antygen specyficzny dla prostaty (ang. Prostate Specific Antygen, PSA) jest to białko wytwarzane wyłącznie...


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie - ...je do stanu zapalnego. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały też predyspozycje genetyczne do tej choroby. Do objawów tej choroby należą głównie: - objawy grypopodobne...


Nietolerancja i nadwrażliwość na gluten - ...uszkodzenia i stanu zapalnego śluzówki jelita. Badania wykazały predyspozycje genetyczne jako jedną z przyczyn nietolerancji tego białka. Często wśród chorych na celiakię...


Choroba Hashimoto - problemy z tarczycą - ...przyczyn jej powstawania. Uznaje się jednak, że należą do nich predyspozycje genetyczne, zaś czynnikiem, który ją wyzwala może być stres. Rozwijająca się przez lata choroba...


Szczepionki DNA - ...DNA to zazwyczaj koliste plazmidy, które zawierają geny kodujące antygeny konkretnych patogenów, przeciwko którym chcemy uzyskać odporność. Taki materiał, wszczepiony do ciała...


Rak szyjki macicy - objawy i skuteczne leczenie - ...wirusami i bakteriami. Wymienić można także palenie papierosów oraz czynniki genetyczne (rak szyjki w rodzinie),  wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, częste...


Świńska grypa wirus AH1N1 - objawy, profilaktyka, leczenie - ...się wirusa wśród ludzi nastąpiło w wyniku licznych mutacji w materiale genetycznym wirusa. Tak jak inne choroby wirusowe, może nieść ze sobą bardzo niebezpieczne powikłania. Z...


Leczenie bezsenności - psychiatra czy psychoterapeuta- - ...mocno obciążająca organizm oraz psychikę, polegająca na zbyt krótkim, nieregenerującym śnie, który prowadzi do obniżenia sprawności w trakcie dnia. O bezsenności zazwyczaj...


Osteoporoza - ...* zaawansowany wiek O osteoporozie wtórnej decydują: * uwarunkowania genetyczne * szczupła budowa ciała lub nadwaga (obciążenie) * zła dieta (ubogobiałkowa oraz...


Nadciśnienie tętnicze - ...nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym, gdy dobrze jest znana...


Nietolerancja glutenu u dorosłych - przyczyny, objawy, leczenie - ...się ona rozwijać pod wpływem czynników tak metabolicznych, immunologicznych, genetycznych, jak i środowiskowych, czy też zakaźnych. Objawy: Objawy nietolerancji glutenu u każdego...


Zapalenie wątroby typu C - sposób zakażenia, objawy i leczenie - ...nosił nazwę -non A non B-. Istnieje wiele odmian tego wirusa, nazywanych genotypami. W Polsce przeważa genotyp 1 tzw. subtyp 1. Ustalenie genotypu wirusa pomaga dokładniej dobrać...


Psychiatria - ...zaburzeń psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne - sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania. Kanon...


Półpasiec - ...grypy). Czynniki wywołujące reaktywację zakażenia nie są w pełni poznane, ale generalnie dochodzi do niej * u osób z osłabioną odpornością * przy poważnych infekcjach *...


Gruźlica jak grypa - czyli o specjalistycznych metodach diagnostycznych - ...płuc - wskazuje powiększone węzły chłonne i stany zapalne badanie genetyczne metodą PCR - diagnostyka, czy pacjent ma w pobranym materiale prądki gruźlicy Quantiferon...


MMR - ...w szczepionce szczepem wirusa świnki Urabe AM 9 wprowadzono szczepionkę drugiej generacji (MMR II) stosowaną do dziś. W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki typu MMR[1]: drugiej...


Menarche - ...zewnątrzpopulacyjnie jak i wewnątrzpopulacyjnie zróżnicowany, zależy od czynników genetycznych i czynników środowiskowych. Jest czułym wskaźnikiem sytuacji społeczno-ekonomicznej, w...


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany - ...zmatowienie oraz kruchość - to objawy łuszczycy paznokci, choroby genetycznej, niezakaźnej, która związana jest z niewłaściwie funkcjonującym układem...


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...choroby Hortona nie są do końca poznane, ale pod uwagę bierze się czynniki genetyczne i immunologiczne, a także alergie i infekcje wirusowe. W następstwie zapalenia tętnic dochodzi...


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni - ...badania pozwalają na przypuszczenia, iż mogą być za to odpowiedzialne czynniki genetyczne, a także infekcje, błędy dietetyczne lub kontakt z czynnikami alergizującymi. W...


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- - ...anatomicznej płodu, markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych (wad genetycznych) oraz wyliczenie ryzyka wysta-pienia aberracji chromosomowyc/wad u płodu.   Celem badań...


Cukrzyca insulinozależna i cukrzyca insulinoniezależna - ...na nią ludzie młodsi, przed 40 r.ż. Przyczynami zachorowań mogą być czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy...


Endoskopia kapsułkowa - diagnoza przewodu pokarmowego - ...w organizmie, - choroba Crohna, - przewlekłe biegunki, - ból brzucha o niejasnej genezie, - powiększenie obwodu brzucha. Endoskopia kapsułkowa jest komfortowym, bezpiecznym i dobrze...


Leptyna - ...produkt genu Ob, hormon polipeptydowy wytwarzany w białej tkance tłuszczowej (podskórnej). Hormon ten zmniejsza apetyt oraz pobudza układ sympatyczny. Zaburzenia wytwarzania tego...


Wirusy - ...do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (retrowirusy) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów...


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie - ...się dwa rodzaje nadciśnienia tętniczego w zależności od genezy ich powstawania: 1. Nadciśnienie pierwotne, które dotyczy większości przypadków i...


Sferocytoza wrodzona

powrót