Słownik medyczny

Magnetyczny rezonans jądrowy

badanie obrazowe wykorzystujące pole elektromagnetyczne stosowane w ocenie tkanek miękkich organizmu

powrót