Słownik medyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny - Obrazowanie rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka.

Ma ogromne zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z technik tomografii, która służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości, bądź nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów.

Metoda ta jest również z powodzeniem wykorzystywana w badaniach naukowych wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania danych anatomicznych żyjącego człowieka.

Obrazowanie rezonansem magnetycznym opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego, który był wcześniej i jest nadal z powodzeniem stosowany w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoriach fizycznych i chemicznych. W istocie obrazowanie rezonansem magnetycznym jest tomografią z zastosowaniem spektroskopii rezonansu magnetycznego dla jąder atomów wodoru zawartych w cząsteczkach wody.

Woda znajduje się we wszystkich miękkich tkankach ludzkich, jednak w różnych proporcjach w stosunku do innych związków chemicznych. Powoduje to dające się zarejestrować zmiany sygnału emisji rezonansowej pochodzących z atomów wodoru obecnych w cząsteczkach wody, zwartych w tych tkankach.

Obrazowanie MRI największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu. Umożliwia nie tylko ogólny ogląd struktury mózgu, lecz także pozwala na dokonanie w miarę precyzyjnego pomiaru objętości mózgu, rozmiarów poszczególnych płatów i innych struktur itd. (wolumetria), co wcześniej było możliwe tylko w pośmiertnym badaniu mózgu.

Powiązane podstrony

Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy mniejszej
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MR. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny głowy / mózgu (jednofazowe) (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny głowy / mózgu. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny śródstopia / stopy
Rezonans magnetyczny śródstopia / stopy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawów biodrowych
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych
Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu kolanowego
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny oczodołów
Rezonans magnetyczny oczodołów. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta). 


Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).   


Rezonans magnetyczny głowy i badanie angioMR głowy
Rezonans magnetyczny głowy i badanie angioMR głowy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny stawów biodrowych (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny stawów biodrowych (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta). 


Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym kontrastem ( aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym kontrastem ( aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).


Rezonans magnetyczny stawu kolanowego (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli (budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny ramienia / przedramienia
Rezonans magnetyczny ramienia / przedramienia. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny nadgarstka / ręki
Rezonans magnetyczny nadgarstka / ręki. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR (aparat niskopolowy)
Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych, angio MR  (aparat niskopolowy). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem niskopolowym o polu 0,35 Tesli ( budowa otwarta).  


Rezonans magnetyczny stawów skroniowo - żuchwowych
Rezonans magnetyczny stawów skroniowo - żuchwowych. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans Magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym podaniem kontrastu.
Rezonans Magnetyczny przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny nosogardła
Rezonans magnetyczny nosogardła. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).  


Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny (MRI) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania ludzkiego ciała. Umożliwia przedstawienie szczegółowych przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości atomów, z których składa...


Rezonans magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy
Rezonans magnetyczny głowy i badanie angio MR głowy. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny oczodołów
Rezonans magnetyczny oczodołów. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny splotu ramiennego
Rezonans magnetyczny splotu ramiennego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu barkowego
Rezonans magnetyczny stawu barkowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa
Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa
Rezonans magnetyczny odcinka piersiowego kręgosłupa. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny uda / podudzia
Rezonans magnetyczny uda / podudzia. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu skokowego
Rezonans magnetyczny  stawu skokowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR)
Rezonans magnetyczny tętnic przedmózgowych (angio MR). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny głowy / mózgu (jednofazowe)
Rezonans magnetyczny głowy / mózgu ( jednofazowe ). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta ).  


Rezonans magnetyczny szyi (jednofazowe)
Rezonans magnetyczny szyi (jednofazowe). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR)
Rezonans magnetyczny tętnic wewnątrzczaszkowych (angio MR). Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Rezonans magnetyczny - Rezonans magnetyczny - Obrazowanie Rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka. Ma ogromne zastosowanie w medycynie,...


Magnetyczny rezonans jądrowy - badanie obrazowe wykorzystujące pole elektromagnetyczne stosowane w ocenie tkanek miękkich organizmu


Rezonansmagnetyczny twarzoczaszki / zatok
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki / zatok. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta).


Choroby trzustki - ...biopsja cienkoigłowa (BAC), laparoskopia z biopsją i ultrasonografia laparoskopowa, rezonans magnetyczny (MRI). Wskazane jest również  oznaczenie markerów nowotworowych...


Podwzgórze - zaburzenia i leczenie - ...moczówka prosta. Do postawienia diagnozy lekarzowi potrzebne jest badanie USG lub rezonans magnetyczny. Leczenie zaburzeń podwzgórza polega na uregulowaniu poziomu hormonów i...


Ropień odbytu - przyczyny i leczenie - ...ropnie, wykonuje się badania obrazowe: endosonografię wewnątrzodbytniczą albo rezonans magnetyczny. Leczenie ropni uzależnione jest od ich położenia, zaawansowania i ogólnego...


Udar czy wylew- - ...narzędziami diagnostycznymi są badania neuroobrazowe np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, które uwidaczniają wynaczynioną do mózgu krew. Rehabilitacja pacjenta...


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie - ...badaniami, wykonanie których zleca już lekarz reumatolog są: USG oraz rezonans magnetyczny. Dzięki tym badaniom można zdiagnozować zapalenie błony maziowej stawów oraz...


Leczenie zapalenia ucha - ...opiera się w głównej mierze na badaniach obrazowych (RTG kości skroniowej i rezonans magnetyczny) oraz neurologicznych. Leczenie wymaga dożylnej antybiotykoterapii w warunkach...


Rak trzonu macicy - skuteczne leczenie - ...stosuje się: badanie USG, cystoskopię, rektoskopię, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. U pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym błony śluzowej trzonu macicy...


Artrografia stawu kolanowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...stawu kolanowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Rezonans Magnetyczny. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...


lekarz Bartłomiej Kwiatkowski - Radiolog, USG ogólne, USG doppler,
...ultrasonograficzne - USG Rentgenografia - RTG Tomografia komputerowa - CT Rezonans Magnetyczny - MRI Wykonywane badania: USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych USG doppler...


Artrografia stawu barkowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...stawu barkowego z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Rezonans Magnetyczny. Badania metodą Rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...


Chirurgia naczyniowa -

...stanu naczyń wieńcowych. ultrasonografia (USG) - wykorzystanie ultradźwięków rezonans magnetyczny (MRI) - wykorzystanie pola magnetycznego oraz fal radiowych   Lekarze...


Neurochirurg -

...diagnostyce neurochirurgicznej dużą rolę odgrywają badania tomografem i rezonansem magnetycznym.   Lekarze przyjmujący w gabinetach  Alfa-Lek w...


Onkolog -

...z krwi, moczu i badania obrazowe takie jak RTG, USG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Czasami konieczne jest pobranie materiału z guza (biopsja) i poddanie go badaniom...


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - ...jednoznacznie na stan zapalny w organizmie. Lekarz może też zlecić wykonanie USG i rezonansu magnetycznego oraz tomografii emisyjnej. Leczenie choroby Hortona oparte jest na podawaniu silnych...


Schorzenia neurologiczne - ...z dziedziny diagnostyki schorzeń neurologicznych: EEG RTG Tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny Badanie przepływów w tętnicach domózgowych metodą Dopplera. Do...


Hipertensjologia - ...nerkowych, czasem konieczne są badania obrazowe TK (tomografia komputerowa) lub MR (rezonans magnetyczny). Stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego ocenia się także badając dno oka...


Pulmonolog -

...rtg klatki piersiowej, badanie endoskopowe tchawicy i oskrzeli, punkcja opłucnej, rezonans magnetyczny i tomografia układu oddechowego, spirometria, mediastinoskopia oraz badanie...


Choroba Huntingtona, pląsawica - ...objawów klinicznych oraz za pomocą badań obrazowych (tomografia komputerowa i rezonans jądrowy). Istotne okazują się też badania prenatalne, wskazujące na obecność zmutowanego...


MRI - ...rezonansu magnetycznego (ang. MRI - magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego...


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,
...guzów mózgu z wykorzystaniem specjalnych technik obrazowania w rezonansie magnetycznym (spektroskopii pozytronowej rezonansu magnetycznego) Leczenie operacyjne jamistości...


Radiologia - ...(tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego) oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Obecnie rozwija się również radiologia...


Mammografia MR z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...MR z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa...


Cholangiografia MR
...MR. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa...


Spektroskopia MR głowy
...MR głowy. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa zamknięta)...


dr hab. n. med. Tomasz Tykocki - Neurochirurg, Neurolog,
...uszkodzenie rdzenia kręgowego w mielopatii szyjnej. Zastosowanie kinetycznego rezonansu magnetycznego i tensora dyfuzji (DTI)- Doświadczenie zawodowe: Klinika Neurochirurgii...


Urografia MR
...MR. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa...


Arteriografia tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta)...


Cystoskopia - co trzeba wiedzieć o tym badaniu- - ...do układu moczowego, co pozwala na otrzymanie dokładnego obrazu podczas wykonywania rezonansu magnetycznego, czy badania RTG. Cystoskopia - jak przebiega- Cystoskop jest wziernikiem ze...


Arteriografia tętnic nerkowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...tętnic nerkowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli ( budowa...


Arteriografia tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
...tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu. Badania metodą rezonansu magnetycznego wykonywane są aparatem wysokopolowym o polu 1,5 Tesli (budowa zamknięta)...


Padaczka - epilepsja - ...przedmiotowe badania neurologiczne oraz dalsze badania diagnostyczne (m.in. badanie rezonansu magnetycznego oraz EEG). EEG, czyli elektroencefalografia, to badanie którego celem jest...


Diatermia krótkofalowa (TERAPULS)
Diatermia krótkofalowa impulsowa jest zabiegiem fizjoterapeutycznym, w którym wykorzystuje się impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości. Terapuls przegrzewa tkanki redukując efekt cieplny przez zaaplikowanie impulsów o bardzo dużej mocy, oddzielonych od...


Badania profilaktyczne po 40-tym roku życia - Wykonywanie badań profilaktycznych zalecane jest niezależnie od wieku, ponieważ mogą one zapobiec rozwojowi wielu groźnych chorób. Wraz z upływem lat ryzyko zachorowania na nie wzrasta, szczególnie po ukończeniu 40 roku...


Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa, CT, TK - jest badaniem jest badaniem radiologicznym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Obrazy uzyskiwane podczas tomografii komputerowej pozwalają na analizę warstwa po warstwie wszystkich struktur w ciele ludzkim. Komputerowa...


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,
...skroniowego mózgu w lekoopornej padaczce skroniowej w badaniach EEG i wolumetrii rezonansowej hipokampów- Certyfikat Epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii Licencja...


Diatermia krótkofalowa a zapalenie zatok przynosowych - Zatoki przynosowe - to przestrzenie pneumatyczne w kościach twarzoczaszki mające połączenie z jamą nosową. Błona śluzowa wyściełająca puste przestrzenie w trakcie rozwoju wrosła w otaczające je kości, przyjmując od nich...


Holter EKG
Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać...


Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny (MRI) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania ludzkiego ciała. Umożliwia przedstawienie szczegółowych przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości atomów, z których składa...


powrót