Słownik medyczny

Cecha recesywna

ujawnia się tylko u homozygot, tzn. u osób mających dwa takie same geny (jeden od matki i jeden od ojca), lub w przypadku, gdy gen jest sprzężony z płcią, cecha ujawnia się przede wszystkim u mężczyzn

Powiązane podstrony

Cecha recesywna - ...(jeden od matki i jeden od ojca), lub w przypadku, gdy gen jest sprzężony z płcią, cecha ujawnia się przede wszystkim u...


Cecha dominująca -


Nowotwór piersi i jajników - genetyczne skłonności -


Znieczulenie ogólne -


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni -


Przodozgięcie macicy -


Zaburzenia nerwicowe - ...objawów somatycznych, jednakże zmuszony jest do ich powtarzania. Między innymi ta cecha - krytycyzm wobec swoich objawów - różni nerwicę od...


Koklusz, krztusiec -


Szkarlatyna - ...przyranna – zakażenie przez uszkodzoną skórę. Charakterystyczna cecha – brak anginy. Wysypka i przebieg jak...


Narkoza -


Alergia pokarmowa -


Nerwica - ...objawów somatycznych, jednakże zmuszony jest do ich powtarzania. Między innymi ta cecha - krytycyzm wobec swoich objawów - różni nerwicę od...


Płonica - ...przyranna – zakażenie przez uszkodzoną skórę. Charakterystyczna cecha – brak anginy. Wysypka i przebieg jak...


Czym zajmuje się reumatolog? -


Cytodiagnostyka onkologiczna


Mediana (wartość środkowa) -


Wirusy -


Swoistość testu - cecha mówiąca o zdolności testu do identyfikacji osób zdrowych


Alkaloidy - ...roślinnego o skomplikowanych strukturach, odznaczające się dwiema zasadniczymi cechami: mają w cząsteczce atom (lub atomy) azotu nadający im charakter zasadowy i wykazują silne...


Wirusowe zapalenie gardła czy angina? - ...gardła (angina) wywołują bakterie z grupy paciorkowców. Pomimo iż w wielu cechach, obie infekcje są do siebie podobne, bakteryjne zapalenie gardła objawia się jednak w inny...


Chłoniak – typowe objawy -


Ból brzucha w okolicy pępka -


Borderline, wahania emocji -


Tyłozgięcie macicy – przyczyna bólu i powikłań -


Leczenie i rehabilitacja - Łokieć tenisisty -


Zaburzenia nastroju - labilność emocjonalna -


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe -


Anhedonia – czy można żyć bez emocji? -


Gruźlica skóry – rodzaje i leczenie -


HPV, wirus brodawczaka ludzkiego -


Małopłytkowość krwi - leczenie -


Najlepsza metoda antykoncepcji -


Wirus zapalenia wątroby typu B -


HBV -


Maskulinizacja -


Gonada -


Fenotyp -


Androgen -


Epilepsja -


Puchlina brzuszna -


Padaczka -


Wścieklizna -


Wirus różyczki -


Wodobrzusze -


Translokacja -


Testosteron -


Osteoartroza, choroba zwyrodnieniowa stawów -


Choroba Leśniowskiego - Crohna -


Atopia - ...substancjami otaczającego środowiska, nieszkodliwymi dla osób zdrowej populacji. Cecha ta może ujawnić się pod postacią tzw. chorób atopowych: astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia...


Tularemia -


Cholestaza – przyczyny, objawy, leczenie -


powrót