Słownik medyczny

Cecha dominująca

ujawnia się w przypadku występowania jednego genu odpowiedzialnego za daną cechę (dziedziczonego od matki lub od ojca)

powrót