Słownik medyczny

Krew

Krew - rodzaj tkanki łącznej krążącej w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty).

Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Ilość krwi w organizmie przeciętnego człowieka wynosi 5-5,5 l i jest to w przybliżeniu 1/13 do 1/12 wagi ciała. Dla dzieci jest to ok. 1/10 do 1/9 wagi ciała.

Część krwi mieści się w zbiornikach krwi i jest włączana do krążenia tylko w konieczności.

Podstawowe składniki kr:

* osocze - składnik płynny, stanowi około 55-60% zawartości krwi. Jest to wodnisty roztwór (zawartość wody to około 90%) protein, soli oraz substancji takich jak np. monosacharydy.

* elementy morfotyczne - stanowią około 45% objętości (zobacz też: hematokryt).
o krwinki czerwone (erytrocyty) - norma: 4,5-5,5 mln/mm3. Jako jedyne komórki organizmu człowieka nie posiadają jądra komórkowego.
o krwinki białe (leukocyty) - norma: 4-9 tys/mm3,
o płytki krwi (trombocyty) - norma: 150-350 tys/mm3. Są to fragmenty ich komórkowych prekursorów czyli megakariocytów.

* Pozostałe składniki
o hormony
o transportowane do komórek rozpuszczone gazy, substancje odżywcze (cukry, tłuszcze) i witaminy
o produkty przemiany materii (np. Mocznik, kwas moczowy), transportowane z komórek do układu wydalniczego.

Krew pełni następujące funkcje:
* rozprowadza po organizmie tlen, a odprowadza do płuc dwutlenek węgla,
* rozprowadza po organizmie substancje odżywcze oraz witaminy i hormony,
* odprowadza do narządów wydalniczych (nerki, gruczoły potowe) i wątroby substancje zbędne bądź szkodliwe,
* transportuje komórki krwi z miejsc hemocytogenezy (szpiku kostnego, gruczołów limfatycznych) do centralnego układu krwionośnego,
* zapewnia możliwość regulacji termicznej,
* zapewnia możliwość regulacji ciśnienia wewnątrz organizmu,
* bierze udział w procesach krzepnięcia. * stanowi ważny czynnik w utrzymaniu homeostazy: o buforuje (zapewnia w pewnych granicach stałe pH 7,4), o gospodarka glukozą, lipidami i innymi substancjami pochodzącymi z białek. * bierze udział w obronie organizmu.

powrót