Słownik medyczny

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek - stan upośledzenia nerek ponad możliwości fizjologiczne ich kompensacji. Wyróżnia się stan przewlekły i ostry. Ostra niewydolność jest potencjalnie odwracalnym stanem nagłego pogorszenia czynności wydalniczej nerek.

Przewlekła niewydolność to stan nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych, która wymaga leczenia nerkozastępczego dla utrzymania chorego przy życiu.

powrót