Słownik medyczny

Pozytronowa tomografia emisyjna (PET)

technika obrazowania, w której zamiast zewnętrznego źródła promieniowania jonizującego rejestruje się promieniowanie powstające podczas rozpadu cząstek zwanych pozytonami.

powrót