Słownik medyczny

Spiralna tomografia komputerowa

odmiana tomografii komputerowej, która umożliwia skrócenie czasu badania oraz zgromadzenie większej liczby danych

powrót