Słownik medyczny

Zespół Gilberta

Zespół Gilberta (ang. Gilberts syndrome) - uwarunkowana genetycznie choroba, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie.

Zespół Gilberta jest zazwyczaj bezobjawowy. Podwyższony poziom bilirubiny jest zwykle rozpoznawany przypadkowo.

Okresowo może pojawić się żółtaczka z objawami przypominającymi grypę. W badaniach laboratoryjnych występuje zwiększenie stężenia bilirubiny niesprzężonej, zwykle < 4-5 mg/dl (72-90 μmol/l). Wyniki innych badań są prawidłowe.

powrót