Słownik medyczny

Utrata przytomności

Utrata przytomności to stan, w którym pacjent pozbawiony jest świadomości i nie reaguje na żadne zewnętrzne bodźce.

Powody :

* Zaburzenia ukrwienia mózgu
* Zaburzenia regulacji cieplnej
* Zatrucia
* Zaburzenia wewnętrzne (np. niewydolność nerek, niewydolność wątroby)
* Niedobór lub nadmiar składników fizjologicznych (np. cukrów)
* Urazy mechaniczne
* Krwawienie spowodowane urazem
* Skrajne przeżycia natury psychicznej (np. stres wywołany egzaminem)

powrót