Słownik medyczny

Wymioty

Wymioty (łac. vomitus, emesis) - wydostanie się na zewnątrz treści pokarmowej z żołądka (bądź nawet z dwunastnicy) poprzez przełyk, spowodowane nagłymi skurczami mięśni brzucha i przepony.

Wymioty można rozpatrywać jako obronny odruch organizmu, który broni się przed zatruciem toksycznym pokarmem lub nadmiernym rozdęciem jakiegoś odcinka przewodu pokarmowego, które może prowadzić do jego uszkodzenia.

powrót