Słownik medyczny

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna - dział medycyny, mający na celu zapewnienie wszystkim członkom rodziny będącej pod opieką lekarza rodzinnego holistycznej opieki medycznej.

Lekarz rodzinny jest pierwszym i podstawowym ogniwem opieki medycznej w wielu systemach opieki zdrowotnej. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami-specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do leczenia i diagnostyki w oddziałach szpitalnych oraz klinikach.

Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, a także leczenie najczęstszych schorzeń.

Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta, niemniej praktycznie najbardziej jest zbliżona do interny.

powrót