Słownik medyczny

Zespół wątrobowo-nerkowy

Zespół wątrobowo-nerkowy (ang. hepatorenal syndrome, HRS ) - stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w aktywności endogennych czynników wpływających na kurczliwość mięśni ścian naczyń u chorych z niewydolnością wątroby.

Powiązane podstrony

Zespół wątrobowo-nerkowy - Zespół wątrobowo-nerkowy (ang. hepatorenal syndrome, HRS ) - stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w...


Zespół wątrobowo-płucny - Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi. Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza...


Przewlekłe biegunki - czy to zespół krótkiego jelita- -


Profil nerkowy - Profile


Encefalopatia wątrobowa - ...wątrobowa - zespół neurologiczny, polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn, pojawiających się w układzie w związku z...


Zespół Cushinga - Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushings syndrome) - to Zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania Zespółu...


Zespół policystycznych jajników - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Zespół Steina-Leventhala - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Zespół Nabytego Niedoboru Odporności - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną...


Kamica nerkowa - objawy i leczenie -


Kolka wątrobowa - ból pod żebrami -


Kamica nerkowa -


Próby wątrobowe -


Zespół suchego oka - brak łez -


Zespół krótkiego jelita -


Zespół Sjögrena -


Zespół Criglera-Najjara - Zespół Criglera-Najjara (ang. Crigler-Najjar syndrome) - rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, będąca przyczyną ciężkiej żółtaczki.


Zespół stresu pourazowego (PTSD) - leczenie psychoterapeutyczne -


Zespół Gilberta - Zespół Gilberta (ang. Gilberts syndrome) - uwarunkowana genetycznie choroba, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Zespół Gilberta jest zazwyczaj bezobjawowy. Podwyższony poziom bilirubiny jest zwykle rozpoznawany przypadkowo. Okresowo może...


Zespół interdyscyplinarny - zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin


Zespół Dubina-Johnsona - Zespół Dubina i Johnsona (ang. Dubin-Johnson syndrome, DJS, hyperbilirubinemia II) - łagodna, genetycznie uwarunkowana choroba wątroby zaliczana do hiperbilirubinemii czyli chorób przebiegających ze zwiększonym stężeniem bilirubiny we krwi, co powoduje...


Profil wątrobowy - Profile


Zespół policystycznych jajników (PCOS) -


Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB) - Autoimmunologia


USG doppler tętnic nerkowych


Arteriografia tętnic nerkowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu


Rak wątrobowokomórkowy -


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


HBV - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe -


Alkohol etylowy - ...objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. zespoł uzależnienia od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem. Spożycie alkoholu...


Drogi żółciowe - ...żółciowe - zespół przewodów odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy. Nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. Dzielą się na drogi żółciowe...


Żółtaczka miąższowa - ...choroby spowodowane wrodzonymi defektami enzymatycznymi przemiany bilirubiny (np. zespół Criglera-Najjara, zespół Gilberta, zespół...


AIDS - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną przez...


Czyrak - ...gronkowcowym. W przypadku mnogich czyraków stosuje się termin czyraczność, inaczej zespół Joba (łac. furunculosis). Wystąpienie licznych czyraków, które znajdują się blisko i łączą...


Sepsa - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Seksoholizm - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Puchlina brzuszna - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


PolyCystic Ovary Syndrome - ...Ovary Syndrome - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące...


SIRS - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Tężyczka - ...mózgowych (powodujących migreny, zaburzenia świadomości, TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne...


Wodobrzusze - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Uzależnienie seksualne - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Trądzik chlorowy - ...chlorowy (łac. chloracne) - dermatologiczny zespół chorobowy związany z ekspozycją na dioksyny. Toksyczne działanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn na skórę polega na...


Pokrzywka - ...(łac. Urticaria) - jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub...


PCOS - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome .Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku...


Czynniki otyłości - ...do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny...


Choroba Addisona - ...hypofunction, adrenal insufficiency, Addisons disease) - schorzenie układu dokrewnego, zespół objawów spowodowanych przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy...


Awitaminoza - ...zespół objawów związany z niedoborem witamin. Niedobór witamin nie jest poszczególną i jednorodną chorobą. Każda z witamin bierze udział w różnych przemianach...


Ataksja - ...spowodowane na przykład chorobami prionowymi, jak: Creutzfeldta-Jacoba (CJD), zespół Gerstmanna-Stransslera-Scheinkera (GSS)) lub substancje toksyczne, na przykład alkohol lub...


Etiologia - ...nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie...


Fenotyp - ...Fenotyp - zespół cech organizmu, powstałych na skutek współdziałania genotypu i środowiska...


Mononukleoza zakaźna - ...na granicy podniebienia miękkiego i twardego. W okresie zdrowienia może pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome), charakteryzujący się trudnościami w...


Kłębuszkowe zapalenie nerek - ...naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub proteinurią lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe...


Insulinooporność - ...* otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza * zespół jajników policystycznych (PCO) * nadmiar kortyzolu (np. zażywanie leków sterydowych, choroba...


Alergia pokarmowa - ...pokarmowa jest to zespół objawów zachodzących w organizmie będących wynikiem spożycia pokarmu, w którym dolegliwości uwarunkowane są przez mechanizmy immunologiczne. Rozwój choroby...


Posocznica - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Hipertensjologia -


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie -


Schorzenia neurologiczne -


Fosfataza alkaliczna -


Ropień wątroby -


Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa


Badanie USG


Chroniczne zmęczenie - przyczyny i leczenie -


Anemia - przyczyny, objawy, leczenie -


Suche oczy i brak łez - jak leczyć- -


Cieśnia nadgarstka - leczenie i rehabilitacja -


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni -


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników -


Badanie ekologiczne -


Zapalenie wątroby typu C - sposób zakażenia, objawy i leczenie -


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany -


Żółć -


dr hab. n. med. Marek Stańczyk - Chirurg onkolog, Proktolog, Chirurg ogólny,


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- -


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,


Nietolerancja laktozy -


Krwawienie w okresie menopauzy -


Reumatyzm tkanek miękkich -


Nerki - filtr naszego ciała -


Masaż leczniczy kręgosłupa -


Cukrzyca a choroba Alzheimera -


dr n. med. Michał Zawadzki - Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, Neuroradiologia zabiegowa,


prof. dr hab. n. med. Barbara Rymkiewicz - Kluczyńska - Endokrynolog dziecięcy,


Wirus C - zabójca wątroby -


lekarz Halina Modkowska - Czarnowska - Ginekolog endokrynolog, Endokrynolog, USG ginekologiczne, Ginekolog,


Zez -


lekarz Bartosz Błachucki - Internista, Geriatra,


lekarz Elżbieta Jóźwiak - Ginekolog,


Mgr Bartosz Mitkowski - Rehabilitant,


dr n.med. Jerzy Golański - Urolog, Seksuolog,


Rehabilitacja -


lekarz Grzegorz Sobolewski - Internista, Geriatra,


lekarz Bartłomiej Kwiatkowski - Radiolog, USG ogólne, USG doppler,


Zaburzenia nerwicowe -


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,


lekarz Ewa Dywel - Neurolog,


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 1 układ)


Laseroterapia


Kinezyterapia


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 1 układ)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 2 układy)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 2 układy)


lekarz Barbara Niemczyk - Dermatolog, Wenerolog,


lekarz Piotr Bogucki - Neurolog, Epileptolog,


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne -


lekarz Izabela Rakoca - Psychiatra,


Nerwica -


Niewydolność nerek -


Migdałki podniebienne -


Tętniak -


lekarz Wojciech Kunisz - USG ogólne, USG doppler,


dr n. med. Marta Jonas - Internista, Endokrynolog, Tyreolog,


AFP - Alfa-fetoproteina -


Kleszczowe zapalenie mózgu -


Witamina D - niedobór i nadmiar - działanie plejotropowe -


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa -


Skrzyp polny - zastosowanie w leczeniu -


Czkawka długotrwała - przyczyny i leczenie -


Krew w moczu - krwiomocz a krwinkomocz -


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie -


Czym są żylaki przełyku i jak je leczyć- -


Fiołek trójbarwny - zastosowanie w leczeniu -


Ból brzucha z prawej strony -


Żylaki przełyku -


HCV -


Osteoporoza -


Aloes uzbrojony -


mgr inż. Iwona Sajór - Dietetyk,


USG jamy brzusznej z układem moczowym


USG jamy brzusznej


Pęcherzyk żółciowy -


dr n. med. Agnieszka Szymczakiewicz - Multanowska - Internista,


Wirus zapalenia wątroby typu C -


Zrzeszotnienie kości -


Hirsutyzm - ...nadmierną ilość hormonów kory nadnerczy może indukować powstanie hirsutyzmu (zespół Cushinga). Nieprawidłowe działanie przysadki mózgowej, uwalniającej nadmierne ilości hormonu...


Wirus zika ( virus zica ) - objawy -


dr n.med. Anna Basińska - Szafrańska - Psychiatra,


Nadnercza - funkcje i choroby -


dr hab. n. med. Ewa Nagańska - Neurolog, Epileptolog,


Ultradźwięki


Estriol - ...pomiar wolnego estriolu może być użyteczny przy ocenie ryzyka trisomii 21 (zespół Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i wad cewy...


lekarz Teresa Kozińska - Neurolog,


Cholestaza - przyczyny, objawy, leczenie -


Upławy - nietypowa wydzielina z pochwy -


Żółtaczka mechaniczna -


Żółtaczka hemolityczna -


Leczenie zapalenia dróg żółciowych -


powrót