Słownik medyczny

Zespół wątrobowo - płucny

Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi.

Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza przyczyna nadciśnienia wrotnego) wskutek rozszerzenia naczyń płucnych, co skutkuje zaburzeniami wentylacji pęcherzyków płucnych do przepływu krwi w tych naczyniach.

Za przyczynę rozszerzenia naczyń płucnych uważa się wzmożone wydzielanie tlenku azotu przez komórki ich śródbłonka. Mechanizm nasilający ten efekt nie jest poznany.

Powiązane podstrony

Zespół wątrobowo-płucny - Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi. Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza...


Zespół wątrobowo-nerkowy - Zespół wątrobowo-nerkowy (ang. hepatorenal syndrome, HRS ) - stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w...


Przewlekłe biegunki - czy to zespół krótkiego jelita- -


Encefalopatia wątrobowa - ...wątrobowa - zespół neurologiczny, polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn, pojawiających się w układzie w związku z...


Zespół Cushinga - Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushings syndrome) - to Zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania Zespółu...


Zespół Nabytego Niedoboru Odporności - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną...


Zespół Steina-Leventhala - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Zespół policystycznych jajników - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku rozrodczym,...


Kolka wątrobowa - ból pod żebrami -


Próby wątrobowe -


Zespół Sjögrena -


Zespół krótkiego jelita -


Zespół suchego oka - brak łez -


Zespół interdyscyplinarny - zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin


Zespół Gilberta - Zespół Gilberta (ang. Gilberts syndrome) - uwarunkowana genetycznie choroba, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Zespół Gilberta jest zazwyczaj bezobjawowy. Podwyższony poziom bilirubiny jest zwykle rozpoznawany przypadkowo. Okresowo może...


Zespół Dubina-Johnsona - Zespół Dubina i Johnsona (ang. Dubin-Johnson syndrome, DJS, hyperbilirubinemia II) - łagodna, genetycznie uwarunkowana choroba wątroby zaliczana do hiperbilirubinemii czyli chorób przebiegających ze zwiększonym stężeniem bilirubiny we krwi, co powoduje...


Zespół stresu pourazowego (PTSD) - leczenie psychoterapeutyczne -


Zespół Criglera-Najjara - Zespół Criglera-Najjara (ang. Crigler-Najjar syndrome) - rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, będąca przyczyną ciężkiej żółtaczki.


Profil wątrobowy - Profile


Zespół policystycznych jajników (PCOS) -


Rak wątrobowokomórkowy -


Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe -


Alkohol etylowy - ...objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. zespoł uzależnienia od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem. Spożycie alkoholu...


HBV - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby - prowadzące...


Żółtaczka miąższowa - ...choroby spowodowane wrodzonymi defektami enzymatycznymi przemiany bilirubiny (np. zespół Criglera-Najjara, zespół Gilberta, zespół...


Drogi żółciowe - ...żółciowe - zespół przewodów odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy. Nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. Dzielą się na drogi żółciowe...


Ataksja - ...spowodowane na przykład chorobami prionowymi, jak: Creutzfeldta-Jacoba (CJD), zespół Gerstmanna-Stransslera-Scheinkera (GSS)) lub substancje toksyczne, na przykład alkohol lub...


Awitaminoza - ...zespół objawów związany z niedoborem witamin. Niedobór witamin nie jest poszczególną i jednorodną chorobą. Każda z witamin bierze udział w różnych przemianach...


Etiologia - ...nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów - w medycynie , nazywamy tak, zespół przyczyn składających się na powstanie...


Sepsa - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Seksoholizm - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


Puchlina brzuszna - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Posocznica - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


SIRS - ...Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem. Sepsa stanowi poważny problem...


Tężyczka - ...mózgowych (powodujących migreny, zaburzenia świadomości, TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne...


Międzybłoniak opłucnej -


Wodobrzusze - ...powstania wodobrzusza to nowotwory, niewydolność krążenia, marskość wątroby czy zespół nerczycowy. Ilość płynu może dojść do 20 litrów płynu...


Trądzik chlorowy - ...chlorowy (łac. chloracne) - dermatologiczny zespół chorobowy związany z ekspozycją na dioksyny. Toksyczne działanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn na skórę polega na...


PolyCystic Ovary Syndrome - ...Ovary Syndrome - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome.Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące...


Pokrzywka - ...(łac. Urticaria) - jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub...


Alergia pokarmowa - ...pokarmowa jest to zespół objawów zachodzących w organizmie będących wynikiem spożycia pokarmu, w którym dolegliwości uwarunkowane są przez mechanizmy immunologiczne. Rozwój choroby...


Czyrak - ...gronkowcowym. W przypadku mnogich czyraków stosuje się termin czyraczność, inaczej zespół Joba (łac. furunculosis). Wystąpienie licznych czyraków, które znajdują się blisko i łączą...


Czynniki otyłości - ...do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Należą do nich: zespół Pradera-Williego, zespół Laurence-Moon-Biedla, zespół Cohena oraz zespół Carpentera. Geny...


Fenotyp - ...Fenotyp - zespół cech organizmu, powstałych na skutek współdziałania genotypu i środowiska...


Insulinooporność - ...* otyłość * zmniejszenie aktywności fizycznej * hemochromatoza * zespół jajników policystycznych (PCO) * nadmiar kortyzolu (np. zażywanie leków sterydowych, choroba...


PCOS - Zespół policystycznych jajników - PCOS PolyCystic Ovary Syndrome .Nazwa kliniczna Zespół Steina-Leventhala jest to zaburzenie, które dotyka 5-10%kobiet występujące wśród wszystkich narodowości, ras. Najczęstsze zaburzenie hormonalne u kobiet w wieku...


Mononukleoza zakaźna - ...na granicy podniebienia miękkiego i twardego. W okresie zdrowienia może pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome), charakteryzujący się trudnościami w...


Kłębuszkowe zapalenie nerek - ...naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub proteinurią lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe...


Choroba Addisona - ...hypofunction, adrenal insufficiency, Addisons disease) - schorzenie układu dokrewnego, zespół objawów spowodowanych przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy...


Uzależnienie seksualne - ...psychicznego. Wskazują oni na szeroki zakres możliwych przyczyn, włączając w to zespół stresu pourazowego, wpływ rodziców w rodzinach patologicznych, i inne czynniki środowiskowe...


AIDS - ...to akronim od słów Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół Nabytego Niedoboru Odporności, które oznaczają śmiertelną chorobę zakaźną układu odpornościowego powodowaną przez...


Ropień wątroby -


Schorzenia neurologiczne -


dr n. med. Katarzyna Kurnicka - Kardiolog,


Gruźlica -


Fosfataza alkaliczna -


Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa


Powikłania leczenia niepłodności i zabiegów in vitro - hiperstymulacja jajników -


Anemia - przyczyny, objawy, leczenie -


Suche oczy i brak łez - jak leczyć- -


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne -


Chroniczne zmęczenie - przyczyny i leczenie -


Żółć -


Zez -


Badanie ekologiczne -


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- -


Cieśnia nadgarstka - leczenie i rehabilitacja -


Krwawienie w okresie menopauzy -


Masaż leczniczy kręgosłupa -


dr n. med. Tomasz Brzeziński - Chirurgia naczyniowa, Chirurg ogólny, Proktolog,


prof. dr hab. n. med. Barbara Rymkiewicz - Kluczyńska - Endokrynolog dziecięcy,


dr n. med. Michał Zawadzki - Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, Neuroradiologia zabiegowa,


Hipertensjologia -


Reumatyzm tkanek miękkich -


Nietolerancja laktozy -


lekarz Elżbieta Jóźwiak - Ginekolog,


Mgr Bartosz Mitkowski - Rehabilitant,


Cukrzyca a choroba Alzheimera -


Zaburzenia nerwicowe -


lekarz Halina Modkowska - Czarnowska - Ginekolog endokrynolog, Endokrynolog, USG ginekologiczne, Ginekolog,


dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg,


lekarz Bartosz Błachucki - Internista, Geriatra,


Wirus C - zabójca wątroby -


Nerwica -


Nadciśnienie tętnicze - przyczyny, objawy i leczenie -


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 1 układ)


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany -


Choroby reumatyczne - bóle stawów, kości, mięśni -


lekarz Ewa Dywel - Neurolog,


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (2 kończyny / 2 układy)


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 2 układy)


Kinezyterapia


Laseroterapia


Zapalenie wątroby typu C - sposób zakażenia, objawy i leczenie -


USG doppler kończyn - żył lub tętnic (1 kończyna / 1 układ)


Tętniak -


lekarz Grzegorz Sobolewski - Internista, Geriatra,


Kleszczowe zapalenie mózgu -


AFP - Alfa-fetoproteina -


Migdałki podniebienne -


Zapalenie płuc - leczenie -


Rehabilitacja -


lekarz Piotr Bogucki - Neurolog, Epileptolog,


dr n.med. Jerzy Golański - Urolog, Seksuolog,


lekarz Barbara Niemczyk - Dermatolog, Wenerolog,


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,


dr hab. n. med. Marek Stańczyk - Chirurg onkolog, Proktolog, Chirurg ogólny,


lekarz Izabela Rakoca - Psychiatra,


dr n. med. Marta Jonas - Internista, Endokrynolog, Tyreolog,


Skleroterapia - sposób na żylaki -


Chłoniak - typowe objawy -


HCV -


Aloes uzbrojony -


Zakrzepowe zapalenie żył w nogach -


Dziewanna wielkokwiatowa - działanie i zastosowanie -


Obturacyjny bezdech senny - co to jest- Diagnoza i leczenie -


Badanie USG


Echo serca


Polimialgia reumatyczna - objawy i leczenie -


Pęcherzyk żółciowy -


Czkawka długotrwała - przyczyny i leczenie -


Czym są żylaki przełyku i jak je leczyć- -


Wirus zapalenia wątroby typu C -


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa -


Zapalenie płuc -


Żylaki przełyku -


Wirus zika ( virus zica ) - objawy -


Nadnercza - funkcje i choroby -


Estriol - ...pomiar wolnego estriolu może być użyteczny przy ocenie ryzyka trisomii 21 (zespół Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i wad cewy...


dr hab. n. med. Ewa Nagańska - Neurolog, Epileptolog,


Ultradźwięki


dr n.med. Anna Basińska - Szafrańska - Psychiatra,


lekarz Teresa Kozińska - Neurolog,


Hirsutyzm - ...nadmierną ilość hormonów kory nadnerczy może indukować powstanie hirsutyzmu (zespół Cushinga). Nieprawidłowe działanie przysadki mózgowej, uwalniającej nadmierne ilości hormonu...


Gruźlica skóry - rodzaje i leczenie -


Cholestaza - przyczyny, objawy, leczenie -


Upławy - nietypowa wydzielina z pochwy -


Leczenie zapalenia dróg żółciowych -


Żółtaczka hemolityczna -


Pulmonologia -


Żółtaczka mechaniczna -


Ból brzucha z prawej strony -


Przewlekłe zapalenie trzustki -


powrót

<