Słownik medyczny

Zespół wątrobowo-płucny

Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) - jest to występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi.

Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza przyczyna nadciśnienia wrotnego) wskutek rozszerzenia naczyń płucnych, co skutkuje zaburzeniami wentylacji pęcherzyków płucnych do przepływu krwi w tych naczyniach.

Za przyczynę rozszerzenia naczyń płucnych uważa się wzmożone wydzielanie tlenku azotu przez komórki ich śródbłonka. Mechanizm nasilający ten efekt nie jest poznany.

Powiązane podstrony

powrót