Słownik medyczny

Narządy limfoidalne

Narządy limfoidalne - W narządach tych powstają i funkcjonują komórki układu immunologicznego, przeciwciała oraz mediatory. Dzielą się na narządy centralne i obwodowe.

Narządy limfoidalne centralne W nich powstają i dojrzewają limfocyty T i limfocyty B. Zaliczamy do nich szpik kostny (bone marrow) - źródło komórek multipotencjalnych róźnicujących sie na komórki linii mieloidalnej i linii limfoidalnej, w którym dojrzewają limfocyty B oraz grasicę (thymus), w której dojrzewają limfocyty T.

Narządy limfoidalne obwodowe W tych narządach głównie przebiega odpowiedź immunologiczna. Zaliczamy do nich:

-węzły chłonne,
-śledzionę,

-migdałki - tzw pierścień Waldeyera, czyli specjalne skupiska tkanki limfoidalnej, -tkankę limfatyczną (MALT - mucose associated lymphoid tissue tj. tkanki związane z błoną śluzową, NASL - nose associated lymphoid tissue tj. tkanki związane z nosem oraz BALT - bronchus associated lymphoid tissue tj. tkanki związane z oskrzelami).

powrót