Słownik medyczny

Nerw wzrokowy

Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy, część drogi wzrokowej. Przebiega od siatkówki do skrzyżowania wzrokowego.

Można wyróżnić w nim cztery części:

1. odcinek wewnątrzgałkowy (od siatkówki do zewnętrznych granic gałki ocznej) - długości ok 0,7 mm
2. odcinek wewnątrzoczodołowy (od gałki ocznej do kanału wzrokowego) - długość ok 30 mm
3. odcinek przechodzący przez kanał wzrokowy - długość ok 5 mm
4. odcinek wewnątrzczaszkowy (od kanału wzrokowego do skrzyżowania wzrokowego - długość ok 10 mm

W każdym nerwie wzrokowym przebiega około 1 mln włókien nerwowych. Jest otoczony oponami mózgowo-rdzeniowymi (twardą, pajęczynówką, miękką).

powrót