Słownik medyczny

Antybiotyki

Antybiotyki - Leki o silnym działaniu bakteriobójczym lub bakteriostatycznym, niszczące drobnoustroje chorobotwórcze lub niszczące ich rozwój. Wytwarzane są z substancji powstałych w przebiegu procesów życiowych niektórych mikroorganizmów, lub za pomocą syntezy. Najczęściej do otrzymywania antybiotyków na skalę przemysłową wykorzystuje się pleśnie i grzyby, niektóre antybiotyki otrzymuje się chemicznie. Era antybiotyków zaczęła się w 1929r., gdy A. Fleming zaobserwował hamujący wpływ grzyba Penicillium notatum na wzrost hodowli bakterii Staphylococcus. W 1942r. wyizolowana została z Penicillium penicylina, a z bakterii Bacillus brevis tyrotrycyna. W latach 1940-52 wyizolowano m.in. gramicydynę, streptomycynę, chloromycetynę, erytromycynę. Obecnie w lecznictwie ma zastosowanie ok. 100 antybiotyków. Antybiotyki wykazują selektywność toksyczną, co oznacza, że uszkadzają komórki bakteryjne, a nie wpływają w ten sposób na komórki gospodarza, np. ludzkie. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych środków antyseptycznych, które zabijają większość mikroorganizmów, antybiotyki wykazują wybiórczość w kierunku określonych bakterii: np. penicylina działa głównie na bakterie gram dodatnie, streptomycyna - na bakterie gram ujemne, a tetracykliny czy chloramfenikol na gram ujemne i gram dodatnie.

powrót