Słownik medyczny

Kwasy żółciowe

Kwasy żółciowe - są to organiczne kwasy, syntezowane w wątrobie, będące końcowymi produktami degradacji (rozkładu) endogennego (wewnątrzustrojowego) cholesterolu.

W żółci głównie występują następujące pochodne kwasu cholanowego:

* kwas cholowy (3,7,12-trihydroksycholanowy)
* kwas deoksycholowy (3,7-di trihydroksycholanowy)
* kwas chenodeoksycholowy (3,7-dihydroksycholanowy)
* kwas litocholowy (3-hydroksycholanowy)

Wśród związków steroidowych są one najlepiej rozpuszczalne w wodzie ze względu na obecność kilku hydrofilowych grup –OH oraz polarnej grupy karboksylowej. Ułatwiają rozpuszczanie się zawartego w żółci cholesterolu.

Kwasy żółciowe są substancjami powierzchniowo czynnymi, mają zdolność zmniejszania napięcia powierzchniowego roztworów, a dzięki temu emulgowania tłuszczów i tworzenia szerokiej powierzchni dla rozwinięcia działalności lipazy trzustkowej - enzymu odpowiedzialnego za trawienie tłuszczów w jelicie (ponadto aktywują one ten enzym).

Żółciany (czyli sole kwasów żółciowych) wywierają działanie hydrotropowe – pod ich wpływem ciała nierozpuszczalne w wodzie (np. kwasy tłuszczowe) łatwo rozpuszczają się w zawartości jelita. Kwasy żółciowe wytwarzają z kwasami tłuszczowymi połączenia kompleksowe zwane kwasami choleinowymi, które są rozpuszczalne i łatwo wchłaniają się w jelicie.

powrót