Słownik medyczny

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, powodując pogarszanie ogólnego funkcjonowania człowieka. Nie ma testów pozwalających na jednoznaczne rozpoznanie choroby.

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu dotyczącego pacjenta oraz jego rodziny i wykluczenia innych przyczyn otępienia (np. otępień naczyniopochodnych, niedoczynności tarczycy, depresji).

Często konieczne jest wykonanie badań obrazujących struktury mózgu (tomografia komputerowa). Testy pamięci oraz inne testy psychologiczne pozwalają ocenić stopień uszkodzenia i stadium choroby.

powrót