Słownik medyczny

Naczyniakomięsak wątroby

złośliwy nowotwór śródbłonka naczyń krwionośnych wątroby; może mieć związek z ekspozycją na chlorek winylu stosowany w przemyśle chemicznym

powrót