Słownik medyczny

Skaza krwotoczna

Skaza krwotoczna - skłonność do krwawień w obrębie tkanek (np. skóry i błon śluzowych), narządów (np. nosa, stawów) oraz układów (np. pokarmowego, moczowo-płciowego, OUN).

Podział:
Skazy krwotoczne, zgodnie z udziałem w procesie hemostazy różnych mechanizmów, dzielimy na:
1. skazy naczyniowe,
2. skazy płytkowe - wynikają z niedoboru płytek krwi (trombocytów)
3. skazy osoczowe - obejmujące zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi i fibrynolizy, wynikają z niedoboru, lub braku osoczowych czynników krzepnięcia. Niedobory te mogą być wrodzone (np. w hemofilii) lub nabyte (np. niedobór protrombiny wynikający z niedoboru wit. K)
4. skazy mieszane (złożone).

W wielu nabytych skazach krwotocznych dochodzi do zmian w obrębie drobnych naczyń krwionośnych, płytek krwi i procesu krzepnięcia.

W przebiegu wielu chorób, np. w ostrej białaczce, aplazjii szpiku czy marskości wątroby może występować skaza krwotoczna maskująca właściwy obraz choroby.

powrót