Słownik medyczny

Choroba lokomocyjna

Choroba lokomocyjna (kinetoza, choroba ruchu) - schorzenie wywołane podczas poruszania się dowolnymi środkami transportu. Przyczyną jest brak zgodności bodźców, sygnałów wzrokowych i błędnika, odbieranych przez mózg.

Wzrok odbiera zmianę otoczenia, co mózg odbiera jako ruch, jednak błędnik, jako narząd równowagi, nie odnotowuje zmian położenia ciała, jednak reaguje na inne siły powstające podczas jazdy (hamowanie, przyspieszanie, kiwanie).

Choroba zwykle ustępuje wkrótce po zakończeniu podróży i nie daje powikłań, jednak w ciężkich przypadkach może dojść do wycieńczenia.

powrót